tisdag 4 oktober 2022

Small Things Like These av Claire Keegan

Under ytan pågår mycket som ingen annan får veta. Inom Bill Furlong rör sig många tankar, även om det inte märks utåt. Han leder arbetet med att köra ut ved och kol i den lilla irländska staden, men funderar kring det han ser och saker han minns. Claire Keegans berättelse är grundad i konkreta beskrivningar av miljön och människorna, Furlong är trygg i sin familj och sitt arbete, men hans tankar känns ändå som ett sätt att finna fotfäste i världen och förstå mer.

Året är 1985 och det är längre bort i tiden än man först vill tro. Fattigdom i samhället är något konkret att förhålla sig till, ökande arbetslöshet ytterligare ett hot, och fördömanden av något som uppfattas som omoraliskt ligger alltid skrämmande nära. Furlong klarade sig igenom det; hans mor var bara 16 när hon blev gravid och fadern har alltid varit okänd för Furlong. Han hade ändå en stabil uppväxt på godset där hans mor arbetade, och nu har han själv fru och fem döttrar som han älskar. Men även om han är en stabil och pålitlig man, finns frågan kvar inom honom.

Vid en utkörning av kol till Magdalene-klostret i byn upptäcker Furlong något annat som dolts under ytan. Samhället vänder gärna bort blicken från flickorna som hålls där, de ogifta mödrarna vars barn adopteras bort från dem så snart det går. Att hålla sig väl med abbedissan är viktigt och det gör man genom att låtsas som att allt är som det skall. Men vare sig man gör det eller ej har det sitt pris för en människa. Claire Keegans bok Small Things Like These är mycket kort men går mycket djupt med små medel och lämnar stort intryck.

Inga kommentarer: