söndag 25 december 2022

Life & Times of Michael K av J.M. Coetzee

Michael K föds harmynt, under omständigheter där hans lilla missbildning inte går att rätta till. Hans utseende skapar en klyfta mellan honom och resten av världen, till och med till modern, men han växer ändå upp och får ett jobb i Kapstadens parkförvaltning som han sköter väl. Snart är det dock hans mors kropp som vanställs; först börjar armar och ben och sedan även torson att svälla upp. Hon minns sin barndom i distriktet Prince Albert som sitt livs lyckligaste tid och övertalar sonen att de skall ta sig dit.

Lokala upplopp i området där de bor skapar stor förstörelse och de båda påbörjar sin resa. Brist på information om läget får dem att tro att hela landet är i krig - inte helt sant, men efter hand skall polisens jakt på inrikes terrorister fälla krokben för Michael K. För att ta sig fram har han byggt om en skottkärra så att han kan köra sin mor. De försöker hålla sig undan vägspärrar och andra människor men när moderns hälsotillstånd drastiskt försämras måste de ta sig till ett sjukhus i en stad längs vägen.

Det går inte att leva fristående från det människoskapade samhället. På vägen blir Michael K och en grupp med andra tvångsrekryterade till att flytta stenblock så att tåget kan köra vidare. Sedan får han sängplats i ett läger från vilket en lastbil hämtar de arbetsföra varje dag för att arbeta för sitt uppehälle. Lägret ligger bakom stängsel på behörigt avstånd från närmaste stad och har två vakter. Det är inte tillåtet att lämna det förutom för det dagliga arbetet, men det är ingen plats för Michael K och han tar sig därifrån. Han har bara moderns vaga minnen att gå efter och det är tveksamt om det övergivna och förfallna huset han sedermera når fram till är den soliga gård som modern pratat om.

Redan innan Michael K har hunnit formulera det själv har boken visat oss hur han helt enkelt vill leva på sina egna villkor. Men de övriga människorna drar gång på gång tillbaka honom till krav och inskränkningar som inte överensstämmer med Michael K:s vilja. Han har ingen tydlig ideologi eller avsky mot människor, bara en stark men oformulerad önskan att följa sin egen vilja. Även när människor bemöter honom med vänlighet är deras handlingar svårbegripliga utifrån hans perspektiv. En styrka med boken är att läsaren får stark inlevelse med Michael K, trots att hans tankar och handlingar är udda och delvis självdestruktiva.

J.M. Coetzees återhållsamma beskrivningar av mötena med myndighetspersoner går att jämföra med motsvarande i den senare trilogin som inleds med The Childhood of Jesus. Man hjälper sin medmänniska, men om där finns en äkta omtanke så når den inte fram till den behövande. Istället blir det en pliktdriven transaktion som kanske inte är vad personen behöver. 

Det går att anmärka på att Michael K:s harmynthet, som initialt skilde ut honom från andra människor, senare i boken bara skymtar förbi och nästan verkar bortglömd. Det går dock lätt att ha överseende med, då handlingen och berättarrösten på ett så knappt men fascinerande sätt berättar om vad det är att vara människa.

Fler böcker av J.M. Coetzee
Dusklands

Inga kommentarer: