lördag 2 februari 2019

The Last Colony av John Scalzi

Belöningen för tjänstgöringen i mänsklighetens interplanetära stridsstyrka CDF är ett lugnt liv som kolonisatörer på någon av planeterna som mänskligheten lagt vantarna på. John Perry och Jane Sagan som vi mött i Old Man's War och The Ghost Brigades har slagit sig ned på en planet med den adopterade dottern Zoë och antagit ledarskapet bland nybyggarna av indisk härkomst som litet rasistiskt tecknas som oförargliga bråkstakar. Men CDF har inte tagit ögonen från dem. Det är för första gången dags att starta en koloni med invånare från tio redan existerande kolonier, alltså en mycket mer brokig samling än de tidigare mer homogena befolkningarna som slussats till erövrade planeter, och John och Jane är tilltänkta som deras ledare.

Efter en del invändningar nappar Jane och John på förslaget och antar ansvarspositionerna för de nya kolonisatörerna. Men vi läsare (inte John) vet sedan tidigare att CDF inte är att lita på. För resten av mänskligheten har de mörkat att det finns en allians av intelligenta raser i universum som inte strider mot varandra längre. Visst finns det också flera civilisationer som står utanför och fortfarande ligger i krig med såväl varandra som alliansen (The Conclave), men CDF vill låta människorna fortsätta att tro att alla raser är våra fiender, utom de vi lyckas skapa fördrag med.

Den nya kolonin har det ödesdigra namnet Roanoke, och som om inte det vore nog kallar nybyggarna sitt basläger för Croatoan. Till det yttre är syftet att visa för de existerande kolonisatörerna att deras önskemål om att själva få expandera tillmötesgåtts, men snart står det klart att CDF försöker iscensätta något större och farligare med sin nya kolonisering - farligare för kolonisatörerna, men även för hela mänskligheten. Efter hand finner John och Jane större anledning att lita på de utomjordiska personer de möter än sina egna överordnade.

The Last Colony är inte lika mycket av infodump som The Ghost Brigades, men den har några liknande moment. Den övergripande handlingen med grupper av civilisationer som vill samarbeta och andra som vill så spilt är ganska spännande, men de enskilda situationerna och de platta karaktärerna är inte så engagerande i sig utan mer av pusselbitar för att få fram det stora mönstret. Det finns en bok kvar i John Scalzis serie och den vill jag ändå läsa för att se om det hela knyts ihop.

Fler böcker av John Scalzi:
Old Man's War
Ghost Brigades
Zoe's Tale
 
Redshirts
 
The Collapsing Empire

Inga kommentarer: