måndag 10 september 2018

The Left Hand of Darkness av Ursula K. Le Guin

Det kan ha varit ett genetiskt experiment eller en nyck i evolutionen som gjort att människorna på Gethen inte har två kön, utan ett. En gång i månaden inträder man i kemmer, blir antingen manlig eller kvinnlig och kan påbörja en graviditet tillsammans med någon av motsatt kön. En människa kan under sitt liv bli såväl far som mor till flera barn.

Det betyder att Gethen inte har den uppdelning i könsroller och medföljande förväntningar som jordens samhällen har i högre eller lägre grad; inte en permanent halva av befolkningen som är fysiskt svagare, hårdare knutna till barnafödande och ofta nedvärderade av den andra halvan. Men som jag ser det sker ändå tudelningar på olika nivåer på Gethen; där finns de två länderna Karhide och Orgoreyn på var sin halva av den största kontinenten, och flera av folksagorna vi får höra handlar om (skapade) motsättningar där fiender attraheras av varandra.

Nästan femtio år efter att boken skrevs, lyckligt bosatt i världens mest jämställda land, blir min läsning av The Left Hand of Darkness mindre revolutionerande än den varit för många andra. Det genomgående användandet av han som pronomen gör att berättelsen liknar en av de många historierna där enbart män är drivande aktörer. Det jag istället slås av är, som nämnts, hur det ändå tycks finnas ett inneboende behov av en annorlunda Andre, så att små skillnader utvecklas och förstärks tills det ändå sker någon form av uppdelning.

Men visst blir uppfattningen av människorna könlös så att man som läsare tillsammans med huvudpersonen, Genly Ai, överraskas när någon i närheten plötsligt visar sig ha könad form. Det kan få en att tänka på hur onödigt det är att lägga mycket tankekraft på vilket kön någon har och vad det har för implikationer. De inbladade folksagorna och berättelserna ur Gethens historia och om dess geografi gör att man kan få en fascinerande känsla för hur det skulle vara att leva på den kalla och annorlunda planeten.

Fler böcker av Ursula K. Le Guin:
Rocannon's World
Planet of Exile
City of Illusions
The Dispossessed 
The Word for World is Forest
The Lathe of Heaven
Five Ways to Forgiveness
The Telling

A Wizard o Earthsea
The Tombs of Atuan
The Farthest Shore
Tehanu

Inga kommentarer: