lördag 9 maj 2020

A Wizard of Earthsea av Ursula K. Le Guin

Det var en ny idé Ursula K. Le Guin följde när hon började skriva om hur trollkarlar får förståelse för sin kraft och utvecklar den. Att hon skrev för ungdomar gjorde det extra passande att huvudpersonen vi får följa är en pojke under några viktiga år i hans tidiga liv, men att läsa boken igen som vuxen låter en försjunka ännu djupare i vad man som ung läsare förstod eller förbisåg i pojkens prövningar.

Earthsea/Övärlden består av många öar där människorna lever av jordbruk och fiske. Magikerna och deras krafter kan bistå i arbetet - inte ersätta det. Den båt en magiker kan trolla fram är inte hållbar, men har båten byggts av fysisk kraft kan man lägga på den trollformler som för en viss tid håller den samman och hjälper den styra rätt. Både kvinnor och män kan ha magisk förmåga, men det är bara män som får komma till skolan på ön Roke och utbilda sig grundligt bland sina likar.

Vår huvudperson kallas Sparrowhawk/Sparvhök men Ogion, den lokale magikern på hans hemö, ger honom det sanna namnet Ged och tar sig an honom. Ged har redan visat sig dumdristig med sina förmågor, och Ogion uppmanar honom att stanna hos honom för att forma sina krafter långsamt och säkert, men Ged längtar till Roke och de större utmaningarna. Och visst, där trivs han och frodas, men hans stolthet och självsäkerhet driver honom till att göra alltför vågade saker, och i en envig med en rivaliserande magiker riskerar Ged sitt eget liv och andras, och släpper in en skugga i världen. Det är vad som kan hända när man använder magi utan att bevara den nödvändiga balansen.

A Wizard of Earthsea/Trollkarlen från Övärlden är en kort bok men hinner måla upp mycket och ge läsaren tid att leva sig in i det; den annorlunda världen, magin som genomsyrar allt, skolan med sina traditioner och möjligheter till kraftfull magi, och så Ged och hans personlighet, där det inte är illvilja men väl högmod och obetänksamhet som skapar stora problem för honom och de närmaste. Små detaljer som nybakade brödkakor och pälsen på ett älskat husdjur ger en stark känsla av närvaro i såväl vardagssituationer som kraftmätningar av övernaturligt slag. Övärlden är en plats att återvända till många gånger.

Fler böcker av Ursula K. Le Guin:
Rocannon's World
Planet of Exile
City of Illusions
The Left Hand of Darkness
The Dispossessed
The Word for World is Forest
The Lathe of Heaven
Five Ways to Forgiveness
The Telling

The Tombs of Atuan
The Farthest Shore
Tehanu 

Inga kommentarer: