måndag 10 juni 2019

River of Gods av Ian McDonald

Ett trettiotal år in i framtiden sköts mycket av det simplare arbetet av AI:s, eller aeais, som de kallas i Ian McDonalds bok River of Gods. Men det finns en oro för att de skall nå alltför hög intelligensnivå, så högsta tillåtna nivå är reglerat i avtal. Ändå kan det hända att den enklaste maskinskötar-aeai uppnår självmedvetande och i värsta fall löper amok. Den som kallas in är Mr. Nandh, Krishna Cop som ringar in och utplånar förövaren med digitala verktyg som har namn och egenskaper efter hinduiska gudar. Vi är i Varanasi år 2047, men hundra år efter självständigheten är Indien uppbrutet i mindre stater - Awadh, Bharat och andra - vilka nu står på randen till krig om vattentillgången.

River of Gods följer flera personer under samma period vilket ger en god bild av de många lagren av liv och historia i Varanasi. För en västerländsk läsare är kanske de lokala omständigheterna nästan lika främmande och överraskande som de högteknologiska inslagen, men de vävs samman med alla djupt mänskliga känslor och tankar som uppstår och ifrågasätts under historiens gång. Aeai används inte bara till enklare sysslor utan är även stjärnor i den hypade såpan Town and Country. Det finns ett tredje kön; hårlöst, könlöst, grundligt omopererad till att bära sina lustcentra i en rad knappar på armen. Det senare är en för mig litet svårsmält variant av gender fluidity, särskilt som McDonald valt att låta "nutes" tilltalas med pronomenet "yt".

Vi följer som sagt många personer på olika platser i samhället, vilket ger en tillfredsställande bred bild av politik, kriminalitet, teknologi, underhållning och vardagsliv. Huvudpersonerna varvas mellan kapitlen, ibland träffar de varandra, och bit för bit börjar flera av trådarna vi följer att flätas samman eller snarare rivas upp till något större. Det är bra och välskrivet, men problemet är att de mer mundäna huvudpersonernas historier, vilka jag skulle uppskattat i en annan bok, här blir distraktioner när jag snabbt vill läsa vidare om de hyperteknologiska/magiska/obegripliga händelserna som andra protagonister står inför. Men trots dessa få transportsträckor är den nära sexhundra sidor långa boken till största delen spännande, och på det sista hundratalet sidor ökar tempot och insatserna ytterligare. Historien bygger på en del matematiska och fysiska antaganden som jag inte riktigt ser som hållbara, men det är tillräckligt drivet genomfört för att jag skall gilla River of Gods ända in i slutet.

Fler böcker av Ian McDonald:
Brasyl
Cyberbad Days 
The Dervish House
Luna: New Moon
Luna: Wolf Moon 
Luna: Moon Rising
Time Was

Inga kommentarer: