onsdag 11 maj 2016

Karolina Henke Back To Nature på Abecita Konstmuseum Borås

De stora fotografierna av barn i skogsmiljö ser ut som sagoillustrationer. Men det är flitigt arbete med naturliga material som har skapat de fascinerande dräkterna barnen bär: täta klänningar av tjocka, grönskande blad; en rustning av bark med vacker ytstruktur; hundra timmar lade Karolina Henke ned på att skapa rustningen och skölden av kottars fjäll.


I mina ögon ser barnen ut som skogsvarelser som håller på att växa fram i symbios med växtligheten; en ny sorts människa eller kanske inte ens människor alls längre? Karolina Henkes egen förklaring är dock en annan: hon ser dem som barn som flyttat ut i skogen för att försvara den, anklagande vuxenvärlden för att förstöra det arv de borde lämna efter sig till kommande generationer. Det förklarar förstås rustningarna och sköldarna, men som med all god konst tar jag som betraktare mig rätten till min egen tolkning! Andra besökare på utställningen kan se andra betydelser, och det är bra.


Oavsett tolkningar tycker jag mycket om Karolina Henkes ambition och genomförande av fotosviten Back To Nature. Den är olik hennes tidigare utställningar, och det ger anledning att tro att Henke kommer att hitta och presentera nya visioner i fantasieggande scenerier framöver.

Länk till Abecita Konstmuseums sida om Karolina Henke

Här kan jag dock bara tro att den lilla modellen tänker "Kan du bli klar med kortet snart, det KLIAR!"

Inga kommentarer: