onsdag 2 mars 2022

Moving to Mars på Tekniska Museet

Den gedigna utställningen om Mars på Tekniska Museet visar många aspekter av drömmarna om Mars, den grannplanet som länge har lockat oss och ibland förskräckt oss. När man kunde börja undersöka Mars via teleskop sågs antydan till kanaler på ytan vilket gav upphov till många idéer om att planeten var, eller hade varit bebodd av intelligenta varelser. Vänliga eller fientliga? Det är roligt att i ett hörn av utställningen se tidskrifter, filmer och filmaffischer från de många berättelserna om Mars och att resa dit och förhoppningsvis hem igen.


Större presenterat är Marslandskapet själv, med bilder från Curiosity över tre vinklade skärmar där man nästan kan känna sig som på plats medan texter förklarar mer om landskapet och dess omständigheter - lägre gravitation, tunnare atmosfär med stormar som kan svepa över hela planeten i tre månaders tid, en sand som skulle kunna användas till att bygga bosättningar men också är så finkoring att den utgör ett hot mot instrument och därtill innehåller giftiga ämnen. Därifrån går dock utställningen vidare till olika förslag på hur man skulle bygga upp en bosättning på Mars. Det är spännande att se bilderna, animationerna och de små modellerna.
En bubbla i naturlig storlek som skulle kunna vara en del av ett hem på Mars finns också på plats, och det är en kittlande känsla att sätta sig på de mjuka plaststolarna vid bordet intill de kilformade skåp och arbetsbänkar som passats in i det runda rummet.
Vägen till Mars kommer att vara en utmaning i sig, då resan kommer att ta flera månader och tillbringas på mycket liten yta. Vi får se ändamålsenligt designade bord med hällor på golvet runt om att stoppa fötterna i så att man inte flyter iväg i viktlösheten. Ännu mer tilltalande är Galina Balasjovas estetiska design för de sovjetiska Sojuz-, Saljut- och Mirprogrammen, i harmoniska färgskalor som skulle ge astronauterna inte bara en känsla för upp och ned utan goda minnen av hemlandet.


Utställningen ger också utrymme för debatten om det är meningsfullt att satsa på att försöka kolonisera Mars när vi kanske hellre borde ordna förhållandena på jorden. Det besvaras med exempel på hur rymdfärder redan har lett till användbara uppfinningar och hur de livsnödvändiga teknikerna för återvinning som skulle behövas också kan omsättas på jorden. Och outtalat men säkert i tankarna hos de flesta besökarna: för att det är en spännande utmaning.
Inga kommentarer: