fredag 24 september 2021

The Book of Koli av M.R. Carey

 I den värld som Koli lever i, hann tekniken utvecklas en bit bortom vad vi har nu innan ett stort (oavslutat) krig fick civilisationen att kollapsa. De maskiner och redskap som finns kvar från den tiden är oändligt användbara för de numera primitivt levande samhällena, och vårdas och används som skydd mot annan fientlig teknologi och inte mindre fientlig natur. För i Kolis värld är det inte bara djuren som är aggressiva, utan till och med träden och andra växter - stora träd kan röra på sig och attackera människor.

I Kolis by, Mythen Rood, finns tre vapen från den högteknologiska tiden vilka tillsammans med noggranna säkerhetsåtgärder hjälper till att skydda invånarna från den fientliga omgivningen och drönare inställda på att döda. Det är litet konstigt att kunskapen att använda artefakterna bara tycks finnas hos familjen Vennastin, men byborna är vana vid det och vid att Vennastin skyddar och leder dem. Men Koli längtar mer än de flesta efter att få använda forntidens tech, och den längtan kommer att driva honom till både lyckligare och olyckligare omständigheter i livet.

När man börjar läsa The Book of Koli går tankarna lätt till den kusliga klassikern Riddley Walker, men visst finns det rum för fler böcker om en postapokalyptisk värld som fallit från civilisationens höjder och talar en förvanskad engelska. M.R. Carey finner en egen väg och berättar en spännande historia. Dock skulle jag önska att han inte avslutade vartannat kapitel med att låta Koli säga att allt snart skulle komma att bli mycket värre och att det är hans eget fel - det blir tjatigt och stressande. Men världen han målar upp är fascinerande, med fungerande tech som lockande fyrar i det vardagliga och livsfarliga slitet. Det kan nog bli intressant att följa Koli i de följande delarna i trilogin.

Fler böcker av Mike Carey:
The Trials of Koli

1 kommentar:

Rhuddem Gwelin sa...

One of my favourite authors!