fredag 28 maj 2021

The Nevers

 Det finns kombinationer som borde fungera men inte gör det, och kombinationer som inte borde fungera men faktiskt gör det. Och så är det ju olika för olika människor vad som fungerar eller inte. Steampunk "borde" tilltala mig men lyckas i regel inte behålla mitt intresse. När The Nevers lastar på ytterligare några detaljer för människorna i London under den viktorianska eran skulle det kunna bli för mycket, särskilt med alla oförklarade sidospår, men nej; stämningen, mystiken som lockar bakom de uppenbarade magiska egenskaperna och framför allt gemenskapen mellan huvudpersonerna Amalia och Penance drar in en tittare i världen från första stund. 

Det är till att börja med inte ens steampunk, för de många användbara prylarna som Penance uppfinner drivs av att hon ser hur elektriciteten flödar och vill flöda. Detta faktum och det vackra blå skimret som dyker upp ibland leder också tankarna till att det som har gett alla Londons Touched övernaturliga egenskaper har att göra med teknik, men så pass avancerad att det för oss framstår som magi.  


Mrs. Amalia True och Miss Penance Adair har samlat flera av dessa Touched - de flesta av dem unga kvinnor men inte alla - kring sig i ett gemensamt boende. I ett redan repressivt samhälle riskerar de som fått sina nya gåvor att bli bortstötta av sina familjer och lockas till en specialbordell à la den tidens freakshows, eller råka ut för ett ännu värre öde i händerna på dem som vill stoppa vad Mrs. True och hennes vänner vill åstadkomma. 


För något är det som Amalia vill, förutom att skydda de utstötta, och även om det ännu är oklart vad så är det ändå mycket engagerande. Amalia True spelas lysande väl av Laura Donnelly. I strid - och hon hamnar ofta i strid - är hon intensiv och skicklig, vårdslös med sitt eget liv men hängiven detta okända större mål. Vänskapen med Penance ger den livströtta Mrs. True en väl unt stabilitet i tillvaron. 

Raka motsatsen utgör Mary Brighton, vars överjordiskt vackra sång bara kan höras av dem som är Touched (och av oss lyckliga tittare). Länge är hon omedveten om sin förmåga och vad den kan betyda, men den som hör henne kan inte tvivla på att hon förmedlar något viktigt och underbart. 

De sex första avsnitten av The Nevers är bara första halvan av en säsong, vilket förklarar att flera sidohistorier och motståndarnas organisation inte förklaras närmre och ofta bara framstår som distraktioner. Men så här halvvägs genom historien får vi ändå några förklaringar som bekräftar mångas aningar, och några nya mysterier som det skall bli mycket spännande att se spinnas vidare när den andra delen av säsongen kommer till oss.

Inga kommentarer: