måndag 19 april 2021

Dread Empire's Fall - The Praxis av Walter Jon Williams

 Mänskligheten var inte den starkaste civilisationen i universum, men vi fick vara med som jämlikar efter att de mäktiga Shaa besegrat oss och inlemmat oss i sitt imperium. Likt ett framtida intergalaktiskt Romarrike plockas besegrade folk in i armén och den genomgripande civilisationen vilken är uppbyggd efter Shaas alltomfattande Praxis, en hierarkisk tankeskola. Efter de överlägsna härskarna Shaa är alla raser likvärdiga och har tillgång till den ibland oförklarade tekniken och de maskhål som Shaa har utvecklat respektive upptäckt.

Jon Walter Williams är bra på att skriva space opera i ett universum av generellt överflöd, och The Praxis är första boken av ett flertal i serien Dread Empire's Fall, med lutning mot militär SF men också med civila inslag, och ett flertal olika livsformer vars egenarter tecknas fram, pälsstrå efter hårtufs. Genom nedslag hos olika människor under tiden strax efter att den sista av Shaa har avlidit och tagit många hemligheter med sig i döden, får vi inblickar från flera håll i hur imperiet är uppbyggt, och hur livet kan arta sig i skuggan av dess traditioner.

De två huvudpersonerna, Caroline Sula och Gareth Martinez, har båda tagit sig långt i armén genom duglighet och list - från Sulas sida inte bara list utan dessutom kriminell förslagenhet. Från olika håll gör de viktiga insatser då människor och andra allierade raser måste slå tillbaka det noggrant planerade Naxid-myteriet - Naxid, det folkslag som först inlemmades av Shaa anser sig vara näst i tur att ta kontrollen över imperiet. Att upproret signaleras på bokomslaget men inte sker förrän i senare tredjedelen av boken gör inget, då historien innan dess är en intressant och underhållande beskrivning av andra spännande händelser, inte minst Sulas brokiga bakgrund.

Den tjocka boken är snabbläst, och trots att jag läste den styckevis under en period av flera månader gick det lätt att ta upp tråden igen varje gång. För ögonblicket verkar inte någon av de efterföljande böckerna vara tillgängliga, men om det dröjer flera år innan jag hinner läsa vidare litar jag på att det blir enkelt att direkt sätta mig in i vad som händer, in medias res. 

Fler böcker av Walter Jon Williams:
Aristoi
Implied Spaces
This Is Not A Game

Inga kommentarer: