onsdag 21 april 2021

Ideation med Playhouse Teater

 De flesta av oss behöver inte fatta beslut som gäller liv och död, och man kan se det som en lyx att inte behöva välja mellan två dåliga (och dödliga) vägar. Man kan också se det som en egotripp att vara den som räknar fram det minst dåliga alternativet, och i bästa fall ligger ansvaret hos någon som håller huvudet kallt och rationellt kan välja det som verkar bäst för flest.

De managementkonsulter som är samlade i Aaron Loebs pjäs Ideation vill säkert se sig som tillhöriga den sista gruppen. De är en utvald grupp inom sin konsultfirma som har fått ett uppdrag att diskutera och framföra en lösning på inom en och en halv timme. Frågeställningen är ytterst hemlig och får inte spridas utanför mötesrummet. 

Presentationer av Aaron Loebs pjäs brukar avstå från att beskriva uppdraget i fråga, och om någon inte vill bli spoilad föreslår jag att man slutar att läsa här. Dock är det inte avslöjandet utan hanterandet av frågan som är det viktiga i pjäsen, så man förlorar knappast något på att läsa vidare. Ämnet är dessutom extra aktuellt i dessa pandemitider.

Vad det gäller är att hantera en smittsam och dödlig sjukdom, eller rättare sagt de smittade och avlidna personerna. De behöver så snabbt och effektivt som möjligt avskiljas från den övriga befolkningen, för sjukdomen är MYCKET smittsam och MYCKET dödlig. Hur gör man det? Varje förslag väcker nya frågor, vilket förstås är nödvändigt. Nu behöver våra tänkare gå in på led i hanteringen som blir mer och mer detaljerade och personliga. I nästan varje ögonblick kan vi koppla in ett dubbelseende: det som föreslås är ytterst rationellt och en räddning för de hittills friska, men samtidigt grymt och hjärtlöst mot de drabbade, både de smittade och deras närmaste.

Det är skickligt av skådespelarna på scenen - Kristian Grundberg, Therése Jirek, Stefan Marling, William Spetz, Rojan Telo - att de framför även sina mest extrema argument utan cynism. Och också att pjäsen inte förfaller till en förment humanism som vägrar att sätta sig in i frågan, utan att man angriper problemet seriöst. Men efter hand börjar uppdragets realitet att väcka verklig oro hos de utvalda tänkarna, vilket lyfter pjäsen till en andra nivå av hypotetiskt tänkande och tvivel. Ideation är en intellektuell utmaning på fysisk botten, och trots att den passade mycket bra som reading vore det välkommet om den sattes upp som pjäs.

Länk till Playhouse Teaters sida om Ideation

Inga kommentarer: