fredag 18 april 2014

Fredrik Söderberg på Galleri Riis 2014

Bara häromåret ställde Fredrik Söderberg ut intrikata tavlor inspirerade av Carl Jung på såväl stockholms- som oslofilialen av Galleri Riis. Jag känner först knappt igen hans stil i den nya utställningen Styx, men när jag läser boken som hör till utställningen förstår jag att det är ytterligare ett led i hans utforskning av människans undermedvetna och vår plats i världen.

Kshatriya, 2014
Flera av tavlorna avbildar gudar, hjältar och viktiga moment ur flera av världshistoriens mytologier. Det myllrar figurer och stilar - från klassiska japanska hjältar till Aubrey Beardsleys halshuggna Johannes-huvud - men allt är målat i dämpade färger och (oftast) mjuka konturer så att de ger ett lugnt intryck, trots myllret.

Atlas, 2014
I en intervju i den rikt illustrerade boken berättar Fredrik Söderberg att han vill dra uppmärksamheten till de här berättelserna, som en gång var levande och viktiga referensramar även i människors vardagsliv. Jag sympatiserar med den inställningen: nu i påsktider man kan förvånas över hur litet folk i gemen minns av anledningarna till helgdagarna, och se något onödigt ängsligt i hur man i ett av världens mest sekulariserade länder anstränger sig för att absolut inte behöva ha tråkigt på långfredagen. Jag undrar dock hur mycket av Söderbergs ambitioner når ut genom hans finstämda tavlor.

Kanske är det de avskalade bilderna av tempel som fångar upp den andemeningen i sviten av verk. Efter mass-scenerna ur myter och religiösa verk stannar man upp, andas djupt och dras till de rena linjerna i verk som Tempel, Graal och Omega.

Graal, 2014
Man skulle kunna misstänka Fredrik Söderberg för att bygga sina verk på befintliga storverk för att han vill göra det lätt för sig. Men hans uppsåt verkar ärligt och den noggrannhet och respekt som lyser igenom i tavlorna placerar honom istället i linjen av ikonmålare och kyrkorumsutsmyckare, på en intressant bana av egna utforskningar.

Länk till Galleri Riis sida om utställningen

Omega, 2014

Inga kommentarer: