lördag 20 november 2021

Educated av Tara Westover

 Familjen man växer upp i formar ens världsbild, indirekt eller direkt. Tara Westover föddes som yngsta dotter till föräldrar som följt den mormonska tron och skapat ännu strängare regler och förhållningssätt för att inte befläckas av det gudlösa samhället de levde i. Några av Taras äldre bröder hade gått några år i skolan, men inte de yngre barnen och de flesta av dem hade heller inte födelseattester. 

Att familjen Westover och deras likasinnade grannar födde barnen hemma berodde inte bara på en önskan om hemfödsel, eller för att slippa de galna sjukhuskostnaderna, utan också på att sjukhus och läkarvetenskapen liksom alla myndigheter ses som ett sätt för djävulen att ta sig in i människans sinne och kropp. Taras mor är skicklig på att blanda till örttinkturer, homeopatiska och andra, för att ersätta mediciner och medicinsk behandling. Och familjen Westovers medlemmar har behövt gedigna behandlingar för många riktigt grymma skador genom åren. Inte bara var de alla sysselsatta med grovjobb - sortera järnskrot och byggprojekt med halvdåliga verktyg och maskiner - utan fadern var också närmast medvetet oförsiktig när han ledde deras arbete. Att inte lämna händelserna i Guds händer var ju att vackla i tron på att Han skulle låta allt gå som Han planerat.

Har man aldrig gått i skolan eller umgåtts med folk med annan uppfattning om världen är det svårt att se att ens föräldrar kan ha fel. Speciellt om de ser det som sin uppgift att förklara världen för sina barn, den verkliga världen de lever i och den syndiga utanför som försöker vilseleda dem. Men Tara får ändå glimtar av samhället intill dem och när hennes vackra röst ger henne huvudrollen i en lokal uppsättning av Annie kommer till och med pappan och ser musikalen. Genom åren och genom sina äldre bröder får hon se mer av hur livet också kan vara, och längtar efter att göra något mer än den lydnad och barnafödande som kyrkan lär henne, och tack vare hårt pluggande till inträdesproven blir hon antagen till det mormonska colleget BYU.

Att jämka familjens värderingar och krav på henne med de nya möjligheterna och uppgifterna från världen är alltid det svåraste för Tara, och den kampen tar sig olika uttryck allteftersom åren går. Gradvis kommer hon till insikt om att hennes föräldrar låtit henne och syskonen utsättas för livsfarliga situationer och inte funnits där för att skydda dem. Det handlar inte bara om att de hellre skulle låta sina barn dö än att ta dem till sjukhus, det gäller också varje situation där Tara eller någon annan försöker förklara sina svårigheter och föräldrarna tar parti emot dem och får dem att tro att felet var barnets eget. En äldre broder finner sadistiskt nöje i att plåga Tara (och sina hunsade flickvänner) genom att straffa och misshandla henne för inbillade fel, och även detta viftas undan och förklaras bort gång på gång av föräldrarna. För sextonåringen Tara är det lättare att tro att det faktiskt var hennes fel, och att hon inte skall röra upp status quo genom att protestera, och de påtvingade banden håller hennes fast vid familjen i åratal, även när hennes akademiska framgångar ger henne nya kunskaper om andra sätt att se och tolka världen. 

Till sist är det just det som får henne att lita på att hon har valt en bra väg i livet: det faktum att hon har lärt sig att se att det inte bara finns en sanning om världen. Det är ofta frustrerade att läsa Educated och se hur människor kan utsätta sig och sina barn för fara därför att de väljer sin egen verklighet. Men boken är också en hyllning till lärande och vetande och hur en utbildning ger dig mer frihet.

Inga kommentarer: