måndag 5 juli 2021

Small Axe: Education

 Kingsley är bråkig i skolan, och sjunger fula ord under musiklektionen. Kanske inte så ovanligt för en tioåring. Han har också väldigt svårt för att läsa. Efter det senaste bråket kallar rektorn till sig Kingsleys mamma och berättar om en specialskola han skulle kunna gå till. Familjen känner viss skepsis mot att skicka pojken till ett annorlunda ställe, men broschyren verkar övertygande och Kingsley sätts på bussen som tar honom till hans nya skola. 

Redan på skolbussen märks det att några av barnen är riktigt udda. Ännu tydligare blir det i klassrummet, inte minst de många gånger som läraren inte ens bryr sig om att vara i klassrummet under lektionen. Barnen bråkar och gör vad de vill, och mer och mer gör Kingsley som de, för det är väl så man skall vara när man går på den skolan? 

År 1971 lät läraren och politikerna Bernard Coard trycka en bok där han redogjorde för hur det brittiska skolsystemet skickade oproportionerligt många barn med karibisk bakgrund till skolor likt Kingsleys, där de inte fick lära sig något, inte hjälptes med sina inlärningsproblem, och sedan släpptes ut med mindre värd utbildning och lägre chanser att ta sig vidare i livet. En klok aktivist, Hazel, tar sig in sidovägen på Kingsleys skola för att undersöka om barnen verkligen blir hjälpta. 

I filmen Education, den sista i serien Small Axe, får vi goda prov på hur samarbete och stöttning kan göra stor skillnad både för enskilda personer och hela människogrupper. Kingsleys mamma får boken How the West Indian Child is Made Educationally Sub-normal in the British School System, och kallas tillsammans med andra föräldrar till ett möte hållet av Hazel och Mrs. Morrison. Med sympati och djupa bakgrundskunskaper förklarar de båda kvinnorna hur familjerna blivit lurade, och vad de kan göra för att överklaga och hjälpa sina barn till en bättre framtid. 

Mötet är en sådan stöttande gemenskap, ännu starkare är känslan när Kingsley kommer hem till den kloka Mrs. Bartholomew som inte bara har en helgskola utan har byggt sitt hem kring ett genuint intresse för barnen hon möter och en vilja att lära och lära ut och uppmuntra framstegen i varje aspekt av livet. Det är underbart att se hur Kingsleys nyfikenhet på livet och lärandet väcks igen. Vilken dröm att få komma hem till en familj som Mrs. Bartholomews, eller ännu bättre, att själv vara den som stöttar och uppmuntrar någon som behöver förstå hur mycket hen egentligen kan.

Inga kommentarer: