söndag 2 augusti 2015

Reprogramming the City på ArkDes

Det går att leva ett till stor del miljövänligt liv i en stad: kollektivtrafik, gångavstånd till mataffärer med mera gör att ens koldioxidavtryck inte blir så stort. Men stadslivet går att göra ännu mer natur- och människovänligt, utan att ta bort det som fascinerar: höga hus, spännande butiker, myllret av folk med skiftande planer.


Utställningen Reprogramming the City på ArkDes visar upp några av projekten, sådant som både effektiviserar energianvändningen och som gör miljön skönare för invånarna. Från olika städer kommer olika smarta idéer. Lima i Peru är torrt men har hög luftfuktighet, så en reklamskylt har byggts om för att samla upp och framställa dricksvatten ur luften. Hustak kan täckas med solceller eller odlingar som både ger skörd och naturlig avkylning till byggnaden, och bikupor på tak i Stockholms innerstad stöttar naturens små hjälpredor i deras viktiga uppgift att pollinera växter.

Idéer som hydroponisk odling på höjden inspirerar till att tänka sig en livsmedelsförsörjning som är mer genomgripande och långsiktig än guerrilla gardeners som lyckats bli självförsörjande på basilika från stadens rabatter. En del av idéerna är dock så specialiserade och också uteslutande för dem utanför målgruppen att de är svåra att ta på allvar: att omvandla nedisade cykelvägar till skridskobanor och att använda Londons gamla kanalvägar för att sim-pendla till jobbet. Fria fantasier är förstås något som kan leda tanken vidare, men här får de utställningen att bli oseriös, och det är synd.


Det är i alla fall mest upplyftande att se de olika visionerna för att göra städer mer energieffektiva och välkomnande, och låta alla byggstenar utvecklas och användas istället för att förfalla när deras bruk har fallit ur modet. Stadslivet har förändrats och förfinats under århundraden, både av spontan folklig användning och via ombyggnader initierade av de styrande. Ju fler idéer som delas mellan städer som har försökt något nytt, desto mer kan vi förbättra våra liv, och jag ser fram emot att fortsätta bo i en stadsmiljö som växlar och växer.

Länk till ArkDes sida om Reprogramming the City

Inga kommentarer: