fredag 21 augusti 2015

Sommarkonsert 2015 med Grieg och Mahler

Från Norge kommer såväl solisten som kompositören: den unge Joachim Carr vid flygeln i Edvard Griegs Pianokonsert i a-moll (1868/1906). Det är ett ofta spelat och väl älskat verk, med sin dramatiska inledning och vackra melodier som påminner om folkmusik från Norge och Norden. Joachim Carr spelar säkert och vackert, litet extra romantiskt i några partier, och samspelet med orkestern fungerar mycket bra. Ett väl utfört kraftprov av alla på scenen!

Joachim Carr
Efter paus är det dags för Gustav Mahlers Symfoni nr 1 i D-dur (1888/1906). Är det redan fem år sedan den stora Mahler-festivalen i Konserthuset? Sedan dess blir jag extra tacksam när det bjuds på Mahler-symfonier. Den första inleds med en skapelseberättelse: mot en dov grund kvittrar och drillar det här och där i Kungliga Filharmonikerna, när det ut ur mörkret spirar fåglar, djur och växter. Men tyvärr tycker jag inte att den engagerade dirigenten Benjamin Shwartz kan hålla ihop det svårspelade verket. De skickliga filharmonikerna låter då och då oprecisa. Den avslutande satsen liknar den första och plockar upp teman från tidigare, men efter "Broder Jakob"-partiet upplever jag musiken som ofokuserad och min koncentration flackar. Det var synd att inte avslutningen blev starkare, men det var ändå en fin konsert med god musik.

Inga kommentarer: