lördag 1 september 2012

Startide Rising av David Brin

Boken med det fantasieggande namnet Startide Rising är andra delen i David Brins Uplift-serie. I första boken, Sundiver, beskrev han hur människor några hundra år in i framtiden har modifierat schimpanser och delfiner till att utveckla ett människoliknande tänkande och talförmåga. Denna Uplift-process är dock inte den stora överraskningen, utan tvärtom hur många andra civilisationer det finns i universum, och hur vanligt Uplift är bland dem alla.

De många civilisationerna är startkt bundna till sin turordning i Uplift-processen, som har pågått i miljontals år. Den ras som lyfts upp är skyldiga att tjäna sina upplyftare i hundratusen år. De kan dessutom ha modifierats så målmedvetet att de blivit som byggda för specifika uppgifter åt sina herrar. Detta är formellt reglerat i allmängiltiga lagar, men vissa raser är mindre hänsynsfulla i det avseendet. Många raser är också öppet fientliga mot människorna, som så mystiskt utvecklat intelligens och rymdfärder utan hjälp av den samlade kunskapen i det gemensamma biblioteket, the Library.

När Startide Rising börjar har konflikten redan brutit ut. Ett upptäcktsskepp med besättning från jorden har stött på en övergiven flotta med gamla rymdskepp. Kan det vara de mytomvärvda förfäderna, de första som utvecklade intelligens och reste runt i universum och lyfte upp andra raser? Stridsskepp från flera olika civilisationer förföljer jord-skeppet, som tar sin tillflykt till en planet täckt av vatten.

Att skeppet valde en vattentäckt värld beror delvis på att kaptenen och större delen av besättningen är delfiner. Där finns även några människor, samt schimpansen och vetenskapsmannen Charles Dart, som är mycket hängiven sin spännande forskning.

Startide Rising fick såväl, Nebula-, Hugo- som Locuspriset när den kom ut. Jag säger inte att det var fel, men jag tycker inte att Startide Rising är en så lyckad bok. Den tar upp många viktiga frågor - alltför många för att berättelsen skall hänga ihop. Den viktigaste frågan, enligt min mening, är den begynnande diskussionen om vad Uplift-processen innebär. Är det moraliskt riktigt att genetiskt modifiera djur för att ge dem ett medvetande? Det kan man ju inte fråga dem om innan processen börjar. Kommer delfiner och schimpanser att känna sig underlägsna inför skapare, kommer det kanske att väcka trots hos enskilda individer, kommer det att skapa splittring inom grupperna? Brin låter flera exempel tala för sig i berättelserna om hur delfin-besättningen resonerar och handlar, och delvis även genom korta scener från härskarraser och tjänarraser på de förföljande skeppen.

Trots ordlistan i början av boken är det tyvärr svårt att hålla reda på vilka som är fiender och vilka som är vänner till jordinvånarna, och ännu svårare är det att hålla reda på var skeppen och besättningarna befinner sig under striderna samt på vattenplaneten.

Det är spännande att få glimtar av den långa, vitt förgrenade och hårt reglerade utvecklingen av civilisationer i universum, genom jord-skeppets fynd och genom vad som berättas om civilisationer som degenererat och försvunnit. Men allra mest spännande är delfinernas drömmar och språk. Som upplyft, civiliserad varelse förväntas det att de skall tala Anglic, och det är även accepterat att tala Trinary, ett visslat, haiku-liknande språk som många människor har lärt sig av intresse.

    *And the Dream Sea,
        Everlasting,
    *Calls in whispers
        Soft remembered...*


Delfinerna har en religion som dels är en hederskodex, dels är baserad på djupare minnen, Whale Dream. De passar sig dock väldigt noga för att regrediera till en nivå av mer delfinmedvetande än intelligens, och att tala det ännu mer primitiva delfinspråket Primary. Det låter hämmande i mina öron att så starkt förneka sina djupt liggande impulser, men å andra sidan är arbetet på skeppet avhängigt av att man kan stå över sina instinkter, planera långsiktigt och samarbeta.

Nästa bok i serien heter The Uplift War. Jag hoppas att den inte bara skall handla om krig, utan även hinna förklara mer om universums olika civilisationer, och kanske något om de mystiska föregångarna. Tänk om jag hade tillgång till en komplett version av the Library, med information om alla rasers historia och instruktioner till hur man bygger rymdskepp drivna av antigravitation!

Fler böcker av David Brin:
Sundiver
The Uplift War
Brightness Reef
Infinity's Shore
Heaven's Reach 

Inga kommentarer: