tisdag 6 juni 2023

Kodnamn PAM av Petra Malm

Petra Malm var den första kvinnliga operatören i det svenska specialförbandet SOG, och har varit på uppdrag i Afghanistan som många av oss inte skulle våga eller vilja åka på. I boken Kodnamn PAM berättar hon om sitt liv, hur hon jobbat och de val hon gjort för att ha tagit sig igenom riktigt svåra utbildningar och uppdrag. Men undertiteln är Mod Rädsla Sårbarhet, och att hon också berättar om svåra stunder gör det lättare att relatera till henne. Det är speciellt bra eftersom Petra Malm ett par gånger vänder sig till läsaren med uppmaningen att fundera över vad som är viktigt i ens eget liv.

Det är en fysiskt stark och vältränad person vi möter, som sällan tvekar inför att kliva upp tidigt på morgonen för att genomföra ett träningspass inför en arbetsdag som i sig är krävande. I korta, raka meningar berättar Petra Malm hur hon motiverar sig. I sina uppdrag i militären, där man ofta skall arbeta med livsfarliga uppdrag i små grupper är det viktigt att känna sina närmaste och vad som motiverar dem. I sitt yrke, och senare också i TV-programen SAS: Who Dares Wins och Elitstyrkan, har Petra Malm kunnat analysera vilka som tvivlar på sig själva, vill bevisa något inför världens ögon, eller är där för att göra något bra vare sig det syns eller ej. Den sortens förståelse om gruppens sammansättning är livsviktig i skarpa lägen. Det går också att applicera den kunskapen på sig själv, och se om ens egen motivation och inställning börjat falla i bitar av yttre eller inre omständigheter.

Det är skönt att Petra Malm på ett par ställen i boken beskriver hur hon faller i gråt, även när hon försöker hålla tillbaka tårarna. Att som kvinna ha lättare för att börja gråta ses av en del som ett svaghetstecken men vi ser på henne och många andra att det är en reaktion som inte kan hållas tillbaka men som inte förminskar ens kompetens före eller efter tårarna. Men likaväl som Petra Malm söker att analysera och utveckla sin fysiska kapacitet, uppmärksammar hon sitt inre tillstånd, med hjälp av regelbundna besök hos psykolog och också genom att lysa igenom sin situation när hon känner att hon vantrivs - och göra något åt saken.

De korta kapitlen beskriver scener ur Petra Malms liv; vändpunkter när hon fattade viktiga beslut, tuffa tester inför och under de olika utbildningarna, och (utan att avslöja detaljer) hur hon tränade kvinnliga poliser i Afghanistan. De presenteras inte kronologiskt, och även om det aldrig är svårt att förstå var i tiden vi är hade det suttit fint om åtminstone någon av tidsperioderna presenterades i ett sammanhängande sjok, med "klipp" till dramatiska punkter tidigare eller senare i tiden. Men Kodnamn PAM är ändå en läsvärd bladvändare om en imponerande och inspirerande kvinna.

Inga kommentarer: