torsdag 11 mars 2021

Lives of Girls and Women av Alice Munro


Alice Munros enda roman liknar hennes novellsamlingar i så måtto att de olika kapitlen i princip är avslutade berättelser som fokuserar på en eller två större skeden i berättarens liv, där hon undermedvetet plockar upp nya kunskaper om världen och sig själv. Nu är det samma huvudperson, plats och persongalleri genom hela boken, så visst är det också en roman där vi kan följa den fysiska och mentala utvecklingen för flickan Del Jordan och hennes närmaste.

Vi känner igen detaljer från Munros andra böcker och hennes eget liv (fast omskapade till fiktion): fadern som föder upp rävar, småstaden Jubilee i Ontario. Invånarna håller ögonen på varandra och den som sticker ut startar ett surr av skvaller och outtalade men likväl tvingande fördömanden. Dels egen mors gamla önskningar om att förändra sitt liv vaknar upp igen och hon flyttar in till stadskärnan och börjar sälja uppslagsverk. Men inte ens hon, med sina förhoppningar om barnens framgång, är fri från avoghet.

Always when people tell you you will have to face this sometime, when they hurry you matter-of-factly towards whatever pain or obscenity or unwelcome revelation is laid out for you, there is this edge of betrayal, this cold, masked, imperfectly hidden jubilation in their voices, something greedy for your hurt. Yes, in parents too; in parents particularly.

 I det sista kapitlet går bästa vännen Naomi och Del åt olika håll med sina livsplaner; arbete, kärlek, äktenskap. Naomi följer banan för den som vill höra till det övre medelklasskiktet i en småstad, med ett respektabelt jobb, äktenskap och välskött hushåll. Det där välordnade livet som är så svårbegripligt för en del andra, inklusive Del; hur man kan välja att nöja sig med vad alla andra har och gör, och inte minst hur man hittar den minst fåniga av alla uppvaktande unga män. Förvisso får Del sin beskärda del av klämmande, fumliga manshänder och en föraning om kärlek som gör att hennes livsval inte blir så enkelt som det länge verkade. Epilogen som följer är som den sista delen i Marcel Prousts stora verk, där (den begynnande) författaren ser tillbaka på omgivningarna och människorna med nya ögon. Liksom Munros debutbok, Dance of the Happy Shades, är Lives of Girls and Women ett gediget verk av en fullödig författarröst.

Fler böcker av Alice Munro:
Dance of the Happy Shades
The View from Castle Rock
Too Much Happiness

Inga kommentarer: