tisdag 24 juli 2018

Rocannon's World av Ursula K. Le Guin

Dyrbara ting har värde utöver bara sin skönhet och kostnad i Angyars kungarike; de höjer ställningen för familjen som äger dem. Den sköna drottning Semley ger sig ut för att hämta det halsband av guld med en blå sten som hennes familj en gång ägde. Hennes färd till det underjordiska folkslaget som skall ha halsbandet liknar en saga. Men när Semley kommer fram till de små, arbetsamma Gdemiar skiftar det i berättelsens underbyggnad. Gdemiar är inga underdåniga, okunniga dvärgar utan teknologiskt överlägsna, och har kontakter med de Starlords som ibland besöker planeten. Den längsta resan för att hämta halsbandet sker i en liten farkost, fastspänd på en brits på väg mot ett långväga mål.

Vi kunde redan förutse en del av vad som skall hända av de inledande styckena i boken; den högresta Semley med svart hy och gyllene hår dyker tillsammans med fyra korta personer upp i ett museum med föremål från de olika planeter till vilka mänskligheten har spridit sig. Deras närvaro får den anställde Rocannon att se över kontakterna med den namnlösa planeten kring stjärnan Fomalhaut, för att inte störa livet där med interstellära förvecklingar. Men just det är det allra svåraste, när världarna ändå känner till varandra. När Rocannon till slut landar på planeten driver händelserna honom till ytterligare ett äventyr som kommer att göra honom till en legend bland folkslagen.

Det är med stor psykologisk insikt och förståelse för vad som skiljer och sammanför folkgrupper, som Ursula K. Le Guin beskriver hur de olika folkslagen på planeten och utanför den interagerar. Handlingen pågår på flera plan, och alla planen påverkar varandra; mellan de stridande fraktionerna i galaxen; mellan folkslagen Angyar, Gdemiar, Fian och de odokumenterade grupperna; och mellan personerna som måste kämpa för att deras liv inte skall förändras och förstöras. Boken Rocannon's World är bara dryga hundra sidor lång men säger ändå mer än många tegelstenar. Den är en fulländad beskrivning av händelserna på Rocannons värld, och också en byggsten till något större.

Fler böcker av Ursula K. Le Guin:
Planet of Exile
City of Illusions
The Left Hand of Darkness
The Dispossessed
The Word for World is Forest
The Lathe of Heaven
Five Ways to Forgiveness
The Telling

A Wizard of Earthsea
The Tombs of Atuan
The Farthest Shore
Tehanu

Inga kommentarer: