lördag 7 juli 2018

Art et Liberté på Moderna Museet

Brytning, krig och surrealism i Egypten (1938–1948) är undertiteln till den mycket intressanta utställningen i Moderna Museets nedervåning. Det är givande att se hur surrealism utvecklades utanför de europeiska länder vi är vana vid att se representerade. I det här fallet är det också Egypten som står litet utanför det rasande världskriget, och en del av dåtidens konstnärer såg sig som nödvändiga kommentatörer av det och bevarare av den konstnärliga traditionen när Europas konstscen var kringränd och begränsad i sitt uttryck (bland annat av Tysklands påbud om nationalistisk konst).

Fouad Kamel, Untitled, 1942
Bland målningarna som ställs ut finns flera av Fouad Kamel som visar människokroppar (främst kvinnor) med litet fyrkantiga silhuetter och grön ton i huden som påminner om maskindelar, men ändå med ett inre ljus som gör motiven levande och lockande. Där finns också målningar av prostituerade som inte förfaller till romantisering av kvinnorna utan visar hur det hårda livet sargat deras kroppar. Kamel El-Telmisany visar det väl i sina tavlor.

Kamel El-Temisany, Nude, 1941
Inji Efflatoun, Composition Surréaliste, 1942
I utställningen finns drömlandskap av Inji Efflatoun där människor och träd växer samman i tunga, förvridna grenverk, där man kan tänka sig att de verkliga omgivningarna inspirerat de mörka himlarna och den glödande marken som möts i horisonter långt bort.

Ramses Younane, Untitled, 1939
Ramses Younanes färgskalor växlar mellan dovare och ljusare nyanser, och motiven har en lätthet som för tankarna till det flyktiga i drömmar. Porträtten målade av Mayo är mer traditionellt surrealistiska med en säkerhet i penselföringen och en taktil kvalitet som lockar till att röra de rundade ytorna i tavlorna.
Mayo, Portrait Surrealiste, 1937

 Efter sonens tragiska död rörde sig många av Amy Nimrs verk kring anatomin, allt som finns under huden, med en känsla av att vara under vatten.

Amy Nimr, Untitled, 1942
Det är som sagt givande att se utställningen, dels för att få ett icke-europeiskt perspektiv på en modern konströrelse, och för att verken är originella och fantasieggande i sig själva.

Länk till Moderna Museets sida om Art et Liberté

4 kommentarer:

Hanneles bokparadis sa...

spännande

Jenny B sa...

Ja, det var det! :)

Börje sa...

Jo visst är det lite överraskande, men positivt, att se en utställning med surrealism från Egypten. Så mycket man inte vet!

Jenny B sa...

Ja, jag kunde leva mig in i känslan av att vara med och skapa något nytt och viktigt, med inspirationen från rörelsen i Europa men under helt andra förutsättningar i sitt eget land. Bra av Moderna Museet att visa oss det!