fredag 18 mars 2016

Historisches Museum i Regensburg

År 79 efter Kristus var Ratisbona namnet på staden vi idag kallar Regensburg. Då var det en romersk befästning längs Limes, gränsen för det romerska riket, och just Ratisbona var lämpligt beläget vid toppen av den nordligaste kröken av Donau. Ett stycke av kastellet från den tiden finns ännu kvar, trots att det revs av anfallande germaner ett knappt sekel senare. Befästningen byggdes åter upp till år 179, då längre norrut, och flera delar av portarna och andra byggnader finns kvar i staden. Det byggdes också ett härbärge och en badanläggning som var öppen även för civila besökare.


Det historiska muséet i Regensburg har en gedigen utställning om stadens intressanta historia. Där finns många artefakter från romartiden som berättar om vardagslivet och ger en inblick i dåtidens seder. I muséet visas förstås också fynd från ännu äldre tider, då kelter och andra folkslag levde i landskapet.

Regensburg fortsatte att vara en viktig plats för handel, hantverk och produktion, och mellan år 1135 och 1146 byggdes den imponerande stenbron över Donau som ännu finns kvar, och som gjorde Regensburg ännu mer attraktivt som handelsplats. Utställningen visar hur staden växte under århundraden, vilket man vet ganska väl tack vare noggrann bokföring. En karta över staden vid en period under medeltiden låter åskådaren välja att se, i tur och ordning, var stadens alla bagare, fiskare, slaktare, advokater med mera bodde. Mycket imponerande är återuppbyggnaden av vävarnas gillessal, med träpaneler bemålade med intressanta och väl utförda motiv av helgon, kungar och scener ur historien.


Museilokalerna fortsätter in i det som varit kyrka för Minoriterna, en gren av Franciskanerorden. I gångarna med vackra fönster av färgade glasskivor visas skulpturer av Jesus, Jungfru Maria och andra helgon, och altartavlor från gamla kyrkor i trakten. Genom historien har Regensburg varit ett centrum inte bara för handel utan även för såväl katolska som lutheranska samlingar och regenter. Den gedigna utställningen på Historisches Museum är sevärd, även för den som inte kan läsa de övervägande tyskspråkiga texterna till montrarna. Det kan sedan kompletteras med ett besök i utställningssalarna i besöksforumet intill stenbron, där ytterligare filmer, översikter och föremål visas upp.


Länk till Regensburgs sida om Historisches Museum

För mer information om Limes har Börje skrivit flera intressanta poster om sin resa till jubileet som hölls häromåret.

2 kommentarer:

Börje sa...

Tack för den sammanfattningen. Det verkar som om jag måste försöka ta mig till Regensburg!

Jenny B sa...

Ja, jag tror du skulle tycka om staden!