onsdag 9 oktober 2013

Hebrewpunk av Lavie Tidhar

En egenhet hos judiska vampyrer är att de inte skadas av vigvatten. Den egenskapen kan vara till stor nytta i en värld som i allmänhet skyddar sig mot vampyrer med kristna symboler. Den världen, som Lavie Tidhar skriver fram, är ett alternativt universum med synliga inslag av vampyrer, hamnskiftare och varelser ur den judiska traditionen, såsom golem och magikunniga rabbiner.

Samlingen Hebrewpunk innehåller fyra halvlånga noveller, som tyvärr inte håller samma klass som Lavie Tidhars övriga verk. Å ena sidan hinner han inte skapa lika tät atmosfär som i Osama, å andra sidan håller han inte lika högt tempo som i An Occupation of Angels. Den avslutande novellen, en steampunk-noir med inslag av uråldiga riter, är full av darlings som redan är döda men borde dödats igen... redan på papperet. Det är bara i stycket Uganda som det skimrar en föraning av hur väl Tidhar med några målande ord kan skapa en parallell värld, lik vår men ändå inte. Men på det hela taget är Hebrewpunk inte alls lika välskriven som de andra böcker jag har läst av författaren.

Fler böcker av Lavie Tidhar:
An Occupation of Angels
Osama

Inga kommentarer: