tisdag 7 maj 2024

Kaotisk skräckvision! Rosenberg, Schönberg, Brahms i Marabouparken

Konstellationen HYMM består av Henrik Peterson (violin 1), Ylva Magnusson (violin 2), Mikael Crafoord (viola), Mattias Rodrick (cello). I Marabouparkens konsthall framförde de ett välplanerat program där Hilding Rosenbergs fjärde stråkkvartett stod i fokus. Konserten inleddes med första satsen, Mässig (moderato) ur Stråkkvartett nr. 2 (1907) av Arnold Schönberg, spännande och välspelad av HYMM.


Schönbergs musik hade Hilding Rosenberg hört när han var på kontinenten, och tillbaka i Sverige komponerade han själv inspirerad av den. Dock sablades hans stråkkvartetter ned av svenska kritiker, inklusive den stränge P-B (Wilhelm Peterson-Berger), då de skar sig mot den nationalromantiska musik som dominerade vid den tiden. Visst använder Rosenberg sig av vågade harmonier, men för dagens öra är hans musik inte svårlyssnad. Hans Stråkkvartett nr. 4 (1939) inleds med en dansant sats, Allegro assai, där det också droppar in något liknande marsch-takter. Nästa, Poco lento, är ytterst gripande i långa, sorgsna toner, men de två sista satserna blänker av självsäkerhet. Genomgående har Rosenbergs fjärde stråkkvartett ett intressant växelspel mellan långa solonoter och kortare tonsekvenser i rask följd, och också ett växelspel mellan stämmorna.

Mer harmoniskt på alla plan klingade Johannes Brahms Stråkkvartett nr. 2 (1873), med instrumenten samspelta i rika ackord och välkomnande melodier. HYMM spelade alla de olika verken med stor skicklighet och inlevelse. Till extranummer fick vi Ack Wärmeland du sköna i ett fint arrangemang av Mattias Rodrick, en god avslutning på en tänkvärd konsert.

Inga kommentarer: