söndag 28 februari 2021

Resenären & Banemannen av Tommy Gustafsson

 Gudarna har lämnat Nandoria. De flesta som lever nu vet inget annat än att gudarna är borta, och en del känner till legenderna om hur de fjättrades och förvisades. Några få har levt så väldigt länge att de minns hur det var när gudarna levde bland dem. En av dem är Graldek, som börjar bli trött på sitt enahanda småstadsliv. Men när den unge mannen Ric dyker upp i hans liv, utan minne av vem han är och var han kommer ifrån, väcks tanken hos Graldek att detta är Resenären som skulle kunna släppa in gudarna i världen igen.

Vad skall Resenären göra för att åstadkomma detta? Det är svårt att veta, för någon har rivit ut just de sidorna i alla böcker som innehåller profetian som talar om det.
Så vi vet att någon eller förmodligen flera andra vill stoppa Resenären, med list, våld och magi. Graldek hör till ett sällskap som är tränat i allt detta, men det finns även andra sammanslutningar med syften på tvärs mot dem, och vem vet om gamla vänner ännu är att lita på. Inte bara Graldek och Ric utan flera andra behöver snart fly genom Nandorias länder, för att skydda sina liv och för att komma fram till vad de är ämnade för. På vägen får vi veta mer om de gamla legenderna, och möter otäcka naturväsen och gastar och minst lika otrevliga människor med egna planer för våra huvudpersoner.

Tommy Gustafsson har en god känsla för detaljer - att inte kunna stödja på en skadad lem, hur omgivningen ser ut i en pressad situation. Det händer att de här observationerna stoppar upp handlingen just när är mycket annat på gång, vilket gör att man inte uppskattar dem så mycket som man hade kunnat om de kommit under lugnare perioder i handlingen. Jag hade också gärna läst mer om Graldeks saknad efter gudarna, varav en ju var hans nära vän, om de mystiker som fortfarande sjunger och utför ritualer i templen, och fått händelserna kring gudarnas förvisning mer förankrade. Men det är intressant att få höra kraftuttryck och andra ordspråk som bygger på en bakgrund vi inte behöver veta allt om, och de många väsendena och gudarna i Nandoria vittnar om en rik fantasi.

Inga kommentarer: