måndag 1 juni 2020

The Raven Tower av Ann Leckie

Det var inte människorna som skapade gudarna till sin avbild, som en del säger. Det fanns några gudar före människorna, och en del kom till världen efter hand. Vår berättare är en av de riktigt gamla gudarna, som upplevt förändringar i jordytan, inlandsisen som skrapade över landet och så uppkomsten av människovarelser som efter hand började tala till de gudar de upplevde i naturen. Det förbryllade vår gud till en början, tills man kom på ett gemensamt språk.

Att förstå andra och att förstå världen tar lång tid för vår berättare, och det kan det ju få göra när man finns till i miljontals år. Men andra gudar har andra naturer; rör sig snabbare och lättare och engagerar sig mer i människornas angelägenheter. En sådan gud är Myriad, som oftare än någon annan kommer och samtalar, har tagit form i ett moln av myggor och bland annat hjälper människorna genom att hålla myggen borta från dem.

Vår gud skulle också kunna flytta på sig men mår bäst i den stora tunga sten hen befunnit sig i sedan början. Det tar lång tid att fundera ut hur andra gudar är beskaffade, vad de gör för människorna och vad hen själv kan göra för dem som kommer och pratar och lämnar gåvor. För visst finns det en glädje i de besökande människorna, och deras dyrkan är vad som ökar gudarnas kraft. Men en gud måste också vara noggrann och försiktig i sina uttalanden, för vad den säger blir sanning, men om det utsagda inte går att genomföra så tas den kraften från guden och kan i värsta fall förinta guden som sade det.

Det är spännande att läsa hur vår berättare, som får namnet The Strength and Patience of the Hill, resonerar sig fram till hur världen hänger ihop och hur hen ofta bara är på gränsen till att förstå vad hen behöver och gör. Som läsare kommer förståelsen lika långsamt som för vår talande gud, delvis för att berättelsen (säkert medvetet) inte är så lättläst. Förutom de filosoferande gudarnas dialoger får vi också veta om händelser i människornas värld, formulerat i ett "du" av guden som talar, vilket saktar ned lästempot en aning. I denna parallella handling, som långsamt knyts samman med gudarnas historia, får vi se hur människornas tilltro till gudar och gudarnas varierande kynne skapar maktbalanser och blodiga kraftmätningar mellan olika folkslag. I historien finns också ett mysterium som måste lösas, och strider mellan personer som har helt olika visioner för riket de vill styra.

Det är mycket intressant att få läsa en berättelse om naturgudar och maktkamper ur gudarnas perspektiv. Och när gudarna funnit en grupp av troende kan de starta krig mot andra gudars folk, eller börja arbeta för att snärja andra gudar till att tjäna dem. Lika väl som en präst sätter sitt hopp till ett offer till guden för att få stöd i en svår tid, får vi se hur gudarna manipulerar människor till att göra det de behöver för att växa i styrka. I berättelsen blir människornas intriger dock inte lika spännande som de som sker på gudomlig nivå, och den eftertänksamme The Strength and Patience of the Hill kommer att stanna i minnet länge.

Fler böcker av Ann Leckie:
Ancillary Justice
Ancillary Sword
Ancillary Mercy
Provenance

Inga kommentarer: