onsdag 30 oktober 2019

The Telling av Ursula K. Le Guin

I böckerna som samlas under namnet the Hainish Cycle berättar Ursula K. Le Gui om hur ambassadörer från Ekumen anländer till nya världar för att lyssna och lära sig om dem; Observera, men vara neutrala i de interna konflikter som finns i så gott som alla civilisationer. Och hon berättar också om var dessa ambassadörer kommer ifrån, och hur deras väg till Ekumen och en helt annan civilisation inte varit rak utan ofta överraskar dem själva; hur svårt det är att förhålla sig neutral inför missförhållanden; och hur färden från en planet till en annan tar något hundratal år, så att redan din första resa betyder att du lämnar din familj och vänner bakom dig för alltid.

I fallet med Suttys ankomst på planeten Aka har den hundraåriga resan också inneburit att allt hon lärde sig innan avfärd - skriftspråk, kultur, traditioner - blivit förbjudet av det nya styret. Officiellt invänder varken hon eller den andre ambassadören mot den nya ordningen, men i hemlighet vill de gärna efterforska de traditioner som kan finnas kvar bortom den närmaste civilisationen, dels för att de med miljonåriga Hainiska erfarenheter i bagaget vet att de sällan utplånas helt, och dels för att de vet hur tomt ett samhälle blir utan sin historia. Aka har därtill valt en strängt ateistisk väg, där vetenskap och teknik vördas, men tyvärr är deras tekniska skicklighet inte så stor att det de bygger fungerar som det skall vilket regelbundet leder till dråpliga situationer och förseningar.

Akas stränga vetenskapsteism är sammanlänkat med de religionskrig som skakat om delar av den planet Sutty lämnat bakom sig - Terra, vår egen jord. Det är dock svårt att få fram information om det eftersom dokumentationen utplånats såväl på Aka som på Terra. Även svårt, men desto mer givande, är det att bit för bit upptäcka mer av den natur- och människonära religion som nu är förbjuden men ändå genomsyrar det enklare livet Sutty hittar bortom den centrala regionen Dovza. Även när hon får full tillgång till den - böcker, muntlig tradition, kroppsövningar, matlagning - är denna livsåskådning svårgripbar. Hon hör historierna som ingår i den och berörs av dem men känner sig fortfarande oförstående, trots alla frågor hon ställer och alla svar hon får. Och ändå kan hon omslutas av the Telling och känna att den bär på något äkta. Nej, inte en sanning utan många varianter, och människorna i traditionen tilltalas av olika delar av den. Att läsa The Telling, särskilt i en följd av andra Hainish-böcker av Ursula K. Le Guin, ger en känsla som måste likna den Sutty har av att omgärdas av berättelser, maträtter, och andras klokhet fri från viljan att styra andra.

Fler böcker av Ursula K. Le Guin:
Rocannon's World
Planet of Exile
City of Illusions
The Left Hand of Darkness
The Dispossessed
The Word for World is Forest
Five Ways to Forgiveness
The Lathe of Heaven

A Wizard of Earthsea
The Tombs of Atuan
The Farthest Shore
Tehanu 

Inga kommentarer: