fredag 12 april 2019

Record of a Spaceborn Few av Becky Chambers

Mänskligheten byggde en flotta av rymdskepp när Jorden blev alltför nedsmutsad. Några envisa stannade kvar, några koloniserade Mars, men de flesta gav sig av på de välordnade generationsskeppen. På vägen stötte de på utomjordiskt liv! Och de flesta av dessa civilisationer var mer tekniskt avancerade än mänskligheten. Trots motstånd från en del livsformer togs mänskligheten upp i Galactic Commons, och de flesta människorna bor nu på andra planeter och samarbetar mer eller mindre väl med utomjordingarna. Men Exodus, formationen av skepp finns kvar, nu kring en utvald sol, och där bor fortfarande en stor skara som kallas Exodans.

Detta är förhistorien till Record of a Spaceborn Few, ja, egentligen till alla tre böckerna av Becky Chambers. Efter en prolog startar Record of a Spaceborn Few, liksom tidigare A Closed and Common Orbit, ungefär där The Long Way to a Small, Angry Planet slutar. Om vi tidigare har kunnat njuta av alla spännande livsformer och deras egenheter (för att inte tala om mat) som befolkar Chambers universum, är det nu nästan bara människor som står i fokus, men det är inte mindre intressant för det. Tvärtom har Becky Chambers ett välfunnet psykologiskt djup som fascinerar i skildringarna av människornas olika inställningar till livet de lever, inte minst i förhållande till universums övriga livsformer.

Exodus-flottan kunde vara hämtad direkt från Ursula K. Le Guins långnovell Paradises Lost, och det är inget underbetyg till Chambers. Fastän Le Guin själv skapar olika personligheter som tar spjärn på individuella sätt mot sina omständigheter, är det mycket givande med en annan röst som gör detsamma och följer sina huvudpersoner på ett annat sätt.

Där finns sextonåringen Kip, som känner frustration över skeppslivets långsamma, förutsägbara lunk. Han räknar ned dagarna tills han fyller tjugo och kan lämna skeppet. Där finns också Sawyer, en föräldralös ung man på planeten Mushtullo där människoarbete inte står högt i kurs. För honom verkar livet på Exodus underbart: mat och husrum och kanske en ny familj? På skeppet Asteria, där vi oftast befinner oss, får arkivarien Isabel besök av en forskare från rasen Harmagian som skall kartlägga och rapportera om livet där. Att människor studeras och skrivs uppsatser om - det är en underlig och litet oangenäm känsla, som jag är glad att berättelsen berör. För fortfarande är ju mänskligheten mindre avancerad än de övriga livsformerna, och bidrar inte med så mycket. Är vi universums maskotar? Kommer vi någonsin att hamna jämsides med de andra raserna?

Människorna vi följer i Record of a Spaceborn Few lever olika liv och visar en bred bild av livet ombord på Astoria. (En av dem är för övrigt syster till kapten Ashby från The Long Way to a Small, Angry Planet.) Ibland korsas deras vägar, och många av dem är förtjusta i bönkakorna och Jojo's specialitet med dubbelpicklad lök och mycket starka kryddor. Vi får en god uppfattning om livet i Exodus, och nog känner jag mig litet lockad att flytta dit. Jag hoppas att få läsa ännu fler böcker från Becky Chambers universum.

Fler böcker av Becky Chambers:
The Long Way to a Small, Angry Planet
A Closed and Common Orbit
To be taught, if fortunate

Inga kommentarer: