torsdag 23 juni 2016

Fantastika 2016, söndagen

The space merchants - Interstellar trade for fun and profit
Jesper Stage, som är professor i ekonomi i Luleå, kan förstås inte låta bli att applicera sina fackkunskaper på den fantastik han läser och ser för nöjes skull, och resultatet av analyserna berättade han för oss i en underhållande föreläsning. Han började med några exempel ur icke nämnda verk där författaren tecknar upp några situationer som inte får konkret täckning i resten av texten.
- I Storbritannien, en generation efter civilisationens sammanbrott, tar två personer en kopp kaffe. Har man återupptagit den långväga handeln eller börjat gro kaffebönor i växthus? Eller är det surrogat?
- I en fantasy-värld där den Onde Lorden kontrollerar alla hamnar utom en, ligger det handelsskepp i den enda hamnen som innehas av de goda. Finns det handel mellan mindre nogräknade medlemmar av båda sidor?
I båda de här fallen anser Stage att det skulle ge djup åt berättelsen att nämna respektive bakgrund; bara någon mening skulle räcka. Så undfägnas vi en noggrann analys av alla orimligheter som kan uttydas ur Han Solos korta dialog med Greedo i cantinan på Mos Eisley, både rörande Hans strapatser som smugglare, Jabbas påverkan på sina underlydande och frifräsande bounty hunters, och Imperiets syn på Jabbas verksamhet.

Den kände ekonomen Paul Krugman skrev faktiskt 1978 ett verk med namnet The theory of interstellar trade, vilken dock främst rörde obligationsmarknaden. Det finns dock en annan genomgång i publikationen Astropolitics, Problems of Interplanetary and Interstellar Trade av John Hickman. Men det går lika bra att börja analysera och extrapolera från det vi redan vet om handel på samma planet:

Handel har vinnare och förlorare, till exempel
- den som kontrollerar handelsrutter har ett övertag hen kan utnyttja
- import tävlar med inhemsk produktion
- ett område kan förlora i självständighet om det blir beroende av gods utifrån

Men handel kan också ses som något som gör dig till en bättre människa; om du skall sälja något till någon behöver du sätta dig in i hens situation för att se vilket behov du kan fylla. När tidigare fiender börjar handla med varandra minskar också risken för nya krig; en av anledningarna till att EU skapades, som vi vet. Stage gav exempel på hur handel påverkar de utväxlande kulturerna - inte enbart positiva - ur Asimovs Stiftelsen, Poul Andersen, CJ Cherryh, Ken MacLeod, Ann Leckie, Carolyn Ives Gilmans Dark Orbit, och Ferengi i Star Trek.

Av olika anledningar är handelsmän i SF ofta good guys. En av dem kan vara att många SF-författare kommer från UK och USA, stora handelsnationer som vunnit på internationellt utbyte. Men också, för att återknyta till föredragets titel:
FOR FUN
- Handelsmän är bra plot devices, med en anledning att besöka nya kulturer och lära sig mer om dem. Då är det roligare om de är trevliga än opålitliga.
- Att handel ofta river upp den sociala ordningen i en kultur är nog mer accepterat i SF, där sådant händer ganska ofta.
FOR PROFIT
- Om något som importeras inte produceras lokalt, är risken mindre att lokala producenter förlorar på handeln.
- När handlingen redan sker på en interstellär skala är det lättare att se till The Big Picture, att handel är något gott och spännande, inte främst ett problem.

Det var roligt att få tankegångar som annars är mindre delar av ett verk uppspaltade så här, och framför allt var det intressant och inspirerande att höra!

Superhjältar
Anna Jakobson Lund, Finn Cederberg, Markus Sköld och Love Kölle, som alla bidragit till en ny svensk antologi med superhjältar som tema, pratade inför publik vidare om detta tema. FC sade att man kan använda en superhjältehistoria till att berätta om vad som helst. AJL lyfte fram aspekten hos en superhjälte med personens förändring (till superhjälte) och isolering för att man inte är som andra. LK tyckte att det var intressant att kontrastera superhjälten mot svenska, mer blygsamma ideal. En superhjälte är ju ursprungligen ett amerikansk fenomen, format av en annan syn på individens frihet och ansver, medan vi i Sverige oftare vill förlita oss på kollektiva insatser. MS jämförde med existerande hjältar som Zlatan, som dock får skit när de INTE dyker upp och räddar stunden.

Vilken superhjälte skulle behövas idag? FC föreslår en superdiplomat, en som får folk att förstå varandra och skapar empati. Men till något som sas av panelen, nämligen att det inte finns några gamla superhjältar, vill jag föra fram den fantastiske Kapten Stofil (skapad av Joakim Lindengren), som ställer saker till rätta flankerad av sina likasinnade Lädernuckan, Geezer Butler och Senilo.

Fantastikens Stockholm
Panelen som diskuterade Stockholm i fantastiken under ledning av Carolina Gómez Lagerlöf bestod av Kristina Hård, Boel Bermann och Maths Claesson; personer som bott i såväl Stockholm som på landsbygden och hade skilda åsikter som vilket som var bäst.

KH sade att stora städer drar till sig fler och mer annorlunda människor, vilket är grogrund för mer udda företeelser. Men när hon i sina böcker skriver om en finansminister var hon så trött på att skriva om Stockholm att hon funderade på att flytta hela statsapparaten till Lund istället. Dock har Stockholm den fördelen att alla redan är bekanta med de stadsdelar och utsiktspunkter som finns här, så att man inte behöver beskriva dem från grunden.

MC, som bott i 20 år på landet, är emot naturen, en hållning jag sympatiserar starkt med - heja asfalten! Han sade att om man vill visa att något utspelar sig i framtiden kan man välja en utsiktspunkt, t.ex Ivar Los park, och beskriva vad man ser därifrån: höghus i fjärran, höghastighetståg, kanske ett Banglatown, kanske fler spår av resten av världen.

Med avstamp i Jordskott, Cirkeln m fl mysterier på landet frågade CGL om staden blivit så normal att det är småstaden som är mystisk. Ett möjligt svar kom då man diskuterade hur deckarförfattare mutar in var sin mindre stad, därför att det går att bygga upp en småstad från grunden och fylla den med vad man vill.

I en snabb uppräkning av Stockholm porträtterat av utländska författare nämndes scenen på Millesgården som inleder den oerhört expansiva Tau Zero av Poul Andersen, en härlig bild som ger mig svindel då jag tänker på den (vilket är ganska ofta). För egen del önskar jag att fler författare skriver om Stockholm så att det känns som att det finns något dolt under gatstenen och bakom fasaderna!

Closing ceremony with choir Gléowine
Tyvärr måste även den här kongressen ta slut någon gång, men det gjorde den mycket vackert till klanger från Harry Potter, Skyrim, Game of Thrones och förstås Sagan om Ringen, skönt sjungna av Tolkiensällskapet Forodrims kör Mellonath Gléowine. Mässans ande fångades in och överlämnades till anordnarna av 2017 års Swecon, Kontur i Uppsala, så tills dess är det bara att läsa och läsa in sig på författarna som kommer dit, till Worldcon i Helsingfors och till alla andra konvent i ens närhet. Tack för i år, kära Fantastika-arrangörer!

Inga kommentarer: