fredag 21 juli 2017

Caliban's War av James S. A. Corey

Efter händelserna i Leviathan Wakes har kapten James Holden och hans besättning behållit skeppet Rocinante och arbetar för Tycho Stations ledare Fred Johnson med att jaga rymdpirater. Ett inte helt legalt upplockat skepp, en inte fullt erkänd organisation (OPA), ett någorlunda anständigt och spännande uppdrag - det är OK, men Holden är ändå missnöjd med utvecklingen och det börjar gnissla mellan besättningsmedlemmarna. I bakgrunden, på Venus' yta, sjuder det sedan det den protomolekyl-infekterade stationen Eros landade där och den mänsklig-utomjordiska hybriden började ta över hela planeten.

Caliban's War för in nya berättarröster i handlingen, och en ny skådeplats: kolonin Ganymede, kornbod för de yttre planeterna då förhållandena för odling är något gynnsammare där. Det har lockat dit många forskare inom kemi och biologi, och en av dem är doktor Praxidike Meng. Men vi hinner bara förundras över mångfalden av böngroddar i någon minut, innan kupolen över odlingen krossas av en fallande solfångarspegel. Det är början på en rad av katastrofala händelser på Ganymede, varav den mest förkrossande för Prax är att hans fyraåriga dotter Mei kidnappas från sitt dagis.

På annan plats på Ganymede utsätts Bobbie Draper och hennes team av militärer ur den marsianska marinen för en attack av ett monster. Övermänskligt starkt, motståndskraft mot eldvapen, aggressivt och med förmåga att regenerera sig själv - det pekar på ett nytt experiment med protomolekylen.

Den tredje nya huvudpersonen i handlingen är Chrisjen Avasarala, högt rankad UN-tjänsteman. Hon vet hur maktspelet spelas med intriger och hemliga överenskommelser, hon spelar det själv, men är inte beredd att låta cyniska politiker och affärsmän leka med miljoner människors liv för att få kontroll över solsystemet.

Precis som sin föregångare Leviathan Wakes är Caliban's War skickligt skriven, med handling och bihandlingar som hänger ihop och långsamt tråcklas samman, trovärdiga förvecklingar och lösningar, och ett tempo som håller spänningen hög hela tiden. De olika berättarrösterna är distinkta och ger intressanta, personliga perspektiv: Bobbie Drapers militära disciplin och lojalitet mot Mars ger en inblick i nybyggarandan hos befolkningen där; Prax Mengs vetenskapliga blick ger förståelse för hur överlevnaden hotas när något litet börjar gå sönder; Chrisjen Avasaralas pokerface när hon döljer sin hand eller läcker ut den i det interplanetära spelet är minst lika spännande som de oundvikliga rymdstriderna och mötena med protomolekyl-monstren. Utan att ge avkall på att berätta en god historia och visa mer av solsystemets kolonier är Caliban's War spännande och intressant från början till slut.

Fler böcker av James S. A. Corey:
Leviathan Wakes
Abaddon's Gate
Cibola Burn
Nemesis Games
Babylon's Ashes
Persepolis Rising
Tiamat's Wrath 

Inga kommentarer: