torsdag 5 april 2012

Vägen till Golgata

Nu tar några stilla påskdagar vid. Vi får tid till att ta det lugnt, läsa och tänka. Till våra dagar passar Pieter Bruegels målning Vägen till Golgata lika bra som till 1564, då den målades. En liten Kristusgestalt, halvt osynlig under sitt tunga kors, nästan försvinner i folksamlingen. Avlägset i övre högra hörnet syns avrättningsplatsen, nu tom men väntande på sitt offer. Det myllrar av människor som inte märker de viktiga som händer intill dem, eller som till och med leker och festar på avrättningsdagen. Längst framme till höger i bild sitter de sörjande, Jesu följeslagare, så väldigt få och förbisedda.

Pieter Bruegel d.ä., Vägen till Golgata (1564)

Inga kommentarer: