tisdag 7 mars 2017

Midnight Robber av Nalo Hopkinson

Tan-Tan lever i en framtid som är olik vår, inte bara för att där finns en allseende AI som har organiska förgreningar i varje människa, utan för att planeten hon bor på, Toussaint, är genomsyrad av en karibisk kultur olik den de flesta av oss lever i - till exempel kallas det mer personliga AI som finns i varje hus för eshu. När boken börjar är karnevalstiden igång, och sjuåriga Tan-Tan får i present en Robber Queen-utstyrsel som hon älskar speciellt mycket. Men hennes far Antonio begår under festivalen ett mord driven av svartsjuka och överdriven stolthet, och för att undkomma sitt straff tar han sin dotter och flyr - rätt in i New Half-Way Tree, straffkolonin i en annan dimension.

Redan på Toussaint fanns icke-jordiska växter och djur och egenskaper, men New Half-Way Tree har en ännu underligare flora och fauna. Hopkinsons språk blommar upp när hon låter läsarna tillsammans med flickan Tan-Tan se de nya levnadsförhållandena för första gången. Den nya världen är hårdare men inte omöjlig att leva i. Där finns en intelligent ras, douen, ödleliknande varelser i samma höjd som Tan-Tan, som lärt sig tala anglopatwa och inte minst att ta emot nyanlända för att hjälpa dem litet till rätta och börja handelsutbyte med dem. Chichibud som möter Antonio och Tan-Tan är konstig men vänlig. Hela världen är skrämmande med sin rödrosa himmel och nya farliga djur i vegetationen, men också lockande.

Tan-Tan och hennes far har turen att komma till en koloni där de förvisade fångarna enats om att samarbeta istället för att hugga varandra i ryggen; den hyfsat fungerande byn Junjun Village. Men det är intressant att se hur Hopkinson låter olika grymma detaljer från slaveritiden ta form i de nya samhällena; inte bara de hårda straffen för förbrytare i Junjun Village, utan värre styrelseskick i andra byar, och därtill människornas attityder till douen som mindre vetande varelser.

Farorna är många i den omkringliggande djungeln, men den värsta plågan för Tan-Tan finns i hennes eget hem. Den självupptagne och krävande fadern börjar förgripa sig på henne redan när hon är mycket liten. Nalo Hopkinson visar med skicklighet och medkänsla hur den lilla flickan måste gömma sin smärta, medla mellan fadern och styvmodern som båda beter sig och behandlar henne illa, och försöka förstå sig själv. Hennes självuppfattning klyvs och låter henne ibland bli den övernaturligt starka Robber Queen, men ännu oftare höra elaka ord om att hon inte är värd att leva från Bad Tan-Tan.

När Tan-Tan till slut ger sig ut i byarna som Robber Queen utför hon verk som samtidigt är övernaturligt inspirerande och möjligen dåliga för dem hon möter. I en ny värld är det dock sådana handlingar, med roten i gamla traditioner, som skapar de nya legenderna om Tan-Tan the Robber Queen som växer bortom vad som faktiskt hände. Men kan Tan-Tan leva sitt liv som en legend? Hopkinson låter henne under svårigheter och självförebråelser närma sig en sammansmältning av de olika personligheterna; bli en hel personlighet istället för flera i strid med varandra. Trots att jag tycker att boken på de sista sidorna låter alltför många osannolika händelser dundra in från alla håll, var vägen dit mycket rik på upplevelser och ytterst läsvärd.

Midnight Robber är en mycket mer helgjuten och välflytande berättelse än Hopkinsons debut Brown Girl In the Ring. Språket är genomgående patois, inte bara när människorna talar, och är till en början svårt att förstå. Till exempel fattar jag fortfarande inte vad den här meningen betyder, även efter att ha läst hela boken och levt mig in i uttrycken: It had sweet Antonio can't done to know he was going to be a father.

Ännu mer än  i Brown Girl In The Ring är relationerna mellan generationerna täta men ofta dysfunktionella. Det är givande att se det tas upp och bearbetas i fantasy- och science fiction-sammanhang, där annorlunda omständigheter kan ge andra konsekvenser och nya sätt att hantera de svårigheter som många av oss har redan här på jorden. Men allra mest gillar jag, som science fiction-älskare, de rika nya världar som Nalo Hopkinson målar upp av kända och okända element.

Fler böcker av Nalo Hopkinson:
Brown Girl In The Ring

Inga kommentarer: