fredag 15 maj 2015

The Lord of the Rings: The Return of the King av J.R.R. Tolkien

Det är fortfarande mycket som måste hända för att ondskan skall besegras i Midgård. Folkslagen som lever i Rohan och Gondor måste kämpa emot Saurons styrkor för att skydda sina länder. Samtidigt måste Ringen förgöras, för om den kommer tillbaka i Saurons händer blir hans kraft så stor att han blir omöjlig att motstå. Men för att oskadliggöra Ringen måste den föras rakt genom Saurons trakter, och det av två från det allra minsta och minst stridsbenägna folket i Midgård. Men viljan att kämpa saknas inte hos Frodo och Sam, och list hjälper dem när dessutom ondskans drivkrafter driver Saurons medhjälpare till att slåss inbördes.

I ännu en dubblering och spegling av omständigheter leder olika händelser till att de två andra hoberna, Merry och Pippin som skilts åt, svär trohetsed åt var sin människa, kungen av Rohan respektive Gondors rikshovmästare. När faran hotar kommer båda att visa att en liten person kan vara till stor hjälp.

För Frodo blir emellertid plågan av att bära på ringen i Saurons närhet tyngre. I hans svåra stunder är det tack vare Sams vänskap som de båda kan fortsätta på sitt viktiga uppdrag.

För alla våra huvudpersoner gäller det att vinna över motståndarna för att få kunna leva sina liv vidare i fred, så som de gjorde innan Saruman och Sauron drog upp för att betvinga dem. The Return of the King slutar inte heller genast efter det stora slaget där fienden besegras, utan hur ett nytt styre inrättas med konungens återkomst, och hur man till och med måste gå vidare och driva ut de giriga opportunister som satt skräck i så lugna trakter som hobernas Fylke.

Svåra tider kräver mycket även av dem som bara vill lämnas i fred. Den goda viljan behöver åtföljas av styrka och mod när de goda värdena hotas av dem som vill tvinga till underkastelse. En viktig lärdom från alla tre böckerna om Ringen är hur det behövdes en följd av sammandrabbningar, och förhandlingar och allianser mellan folkslag som tidigare hållit sig ifrån varandra, för att ha en chans att vinna och få leva länge, väl och fridsamt.

Fler böcker av J.R.R. Tolkien:
Silmarillion
The Hobbit
The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring
The Lord of the Rings: The Two Towers

Inga kommentarer: