onsdag 11 november 2020

The Diamond Age av Neal Stephenson

Diamant, ett av våra hårdaste och dyrbaraste ämnen, skapat av högt tryck under miljoner år djupt under jordens yta. Vi har 3D-printrar som kan skapa intrikata konstruktioner av formbara material. Neal Stephenson beskriver en tid där mänskligheten arbetar med material och maskiner på nanonivå såväl som i stor skala, och enkelt kan skapa föremål som fönster av diamant - sannerligen en Diamantålder.

Nationalstaterna har luckrats upp och nya sammanslutningar har bildats, en del löst formade på tidigare länder och imperier men inte nödvändigtvis. Där boken The Diamond Age till största delen utspelar sig, i Shanghai, finns enklaver från större phyles som Hindustan och Nippon och även mindre, sektlika, som Sendero. En av världens mest framgångsrika phyles är New Atlantis vars arbetsmoral och uppfinningsrikedom är ordnat efter Neo-Viktorianska traditioner. Den gammalmodiga estetiken innebär inget (eller mycket litet) avkall på bekvämlighet, då de propra kläderna är gjorda av ändamålsenligt nanomaterial och de hästliknande chevalin är konstruerade med praktiska handskfack och tar sig fram ytterst snabbt i all terräng.

A Young Lady's Illustrated Primer är undertiteln till boken, men det dröjer innan den och viktorianerna dyker upp. Först får vi en djupdykning i Shanghais slum, där gratis 3D-printrar/matter compilers/"M.C." med begränsat utbud ser till att ingen behöver svälta men där människors värsta vanor - drogmissbruk, misshandel, rån - fortfarande kan göra livet till en prövning för andra, inte minst barn utan någon utsikt om något bättre.

Det är i händerna på ett sådant flickebarn som en dylik fantastisk Primer hamnar. Boken som Nell får blir hennes vän och lärare, en källa till trygghet men också med utmaningar och varningar som gör henne beredd på vad livet kan ställa i hennes väg. I form av sagor anpassade till hennes ålder och omgivningar lär hon sig mer om världen och tränar både kropp och sinne till att förstå och hantera svårigheter. En viktig detalj i berättelsen är dock att boken ibland uppmanar till handlingar som varken vi utomstående eller Nell vill välja - en viktig påminnelse om att boken eller rättare sagt dess skapare inte är allsmäktig utan att vi själva kan och bör forma vår egen karaktär, även med den bäste av lärare vid vår sida.

Medan Neal Stephenson berättar ett antal riktigt spännande historier i fascinerande omgivningar drar han även upp några filosofiska tankegångar, speciellt kring hur människor väljer att leva sina liv och forma sin värld. Människor med brokig och svår bakgrund kan dras till den viktorianska livsstilen för att den erbjuder en disciplin och trygghet inom vilken de kan utvecklas. Men de som vuxit upp i det livet kan antingen bli idélösa följare eller ikonoklastiska rebeller - om de inte finner en fruktsam medelväg, inser att livet är komplext och lär sig att hantera det.

The Diamond Age ger oss flera stimulerande tankeexperiment, detaljrika miljöer av skiftande slag och flera parallella handlingar som är intressanta i sig själva. Men även om jag förstår att Stephenson inte vill avsluta sin bok med ett stopp utan med en möjlig utveckling att fantisera om, är det just sammanknytningen av historierna som jag blir besviken på. En litet svårbegriplig bihistoria bubblade upp, slukade ett par huvudpersoner i taget, skapade förvirring, försvann, blåste upp som den stora räddningen och hejdades strax innan en katastrof. Men jag begär ju inte att boken skall vara skriven helt efter mitt tycke och smak och kanske är det mitt motstånd mot den parallella historien som gör att jag kommer att fundera längre efteråt på dess betydelse.

Fler böcker av Neal Stephenson:
Snow Crash

Inga kommentarer: