söndag 9 februari 2020

The House of Shattered Wings av Aliette de Bodard

Gud finns och himlen är en stad ovanför oss där änglarna lever. Tills de bryter mot en lag och kastas ned från himlen, bort från Guds åsyn. När de landar på jorden minns de inte något från livet ovan, och allra minst vilken synd de begått. Det gäller att snabbt läka sina brutna ben och ta sig till en skyddande omgivning. De fallna änglarna bär på stark magi men den är också eftertraktad av människor - ja, självklart kan man berusa sig på Angel Essence som utvinns från de Fallnas kroppsdelar.

En ung ängelflicka kraschlandar i ett Galeries Lafayettes som är sönderslaget och ödsligt sedan kriget som härjade för sextio år sedan. Innan hon hunnit vakna till liv har två skrotletare hunnit skära av två av hennes fingrar för att använda till säljbar Essens, den ene av dem dock motvilligt. Men de blir hejdade av Selene, härskarinna över Silverspires, ett av Husen i Paris som ger beskydd och husrum åt sina edsvurna. Selene är också en Fallen och hämtar hem flickan, som får namnet Isabelle, och även en av skrotletarna. Selene kan inte få grepp om vad han är, men hon känner att han är mer än mänsklig och försöker binda honom till sitt Hus.

Mannen i fråga är Philippe, eller Pham Van Minh Khiet som han hette för tusen år sedan i Annam. Han är faktiskt en människa, som genom sträng fasta och meditation blev en Immortal med magiska krafter och tjänade Jadekejsaren. Men precis som Frankrike i vår värld koloniserade Vietnam, så lade de Fallna änglarna från Frankrike beslag på Annam och använde sedan deras starkaste som soldater i kriget mellan Husen. Philippe togs till Paris av ett hus som sedan förlorade och utplånades, och sedan dess lever han oskyddad på gatan. Hans magi är av ett annat slag än änglarnas, och det är ibland till stor hjälp i strid. Men det är ändå de Fallna änglarnas värld han lever i, och nu binds han till Silverspire och de intriger som pågår, och på ett personligt plan även till Isabelle.

The House of Shattered Wings är till en början litet trögläst: det är många traditioner, krafter och konspirationer som bit för bit förklaras, och det blommiga språket sätter sig inte förrän efter något hundratal sidor. Men världen som beskrivs är fascinerande, magin känns organisk och ändå skönt svårfångad och svårbegripen. Och förutom de nya hot som Silverspires ställs emot; såväl konkreta från de andra Husen som en mystisk ondska, består känslan av att man lever på lånad tid, fallen från de goda tiderna och tvungen att hitta fotfäste i en söndervittrande värld. Det är spännande och lockar till vidare läsning i The House of Binding Thorns.

Fler böcker av Aliette de Bodard:
On a Red Station, Drifting
The House of Binding Thorns

Inga kommentarer: