torsdag 17 januari 2019

The Lie Tree av Frances Hardinge

Det har gått ett halvdussin år sedan Charles Darwin publicerade On the Origin of Species, och vetenskapsmän och lekmän i lika hög grad är delade och inte minst förundrade inför de nya idéerna. Evolution? Har inte jorden och människan skapats så som det står i Bibeln? Faiths far Erasmus Sunderly har ägnat sitt liv åt att studera fossil och växter för att foga pusselbitar till förståelsen om historien och världsordningen, och högaktats i samhället för det. Men nu lämnar familjen London för en utgrävning av förhistoriska grottor på den lilla ön Vane, och ganska snart börjar det anas att expeditionen är en flykt från illasinnade rykten om fadern.

Faderns intresse för växter och fossiler och hans vetenskapliga undersökningar av dem har smittat av sig på dottern Faith, och hon skulle inte önska något hellre än att få hjälpa honom i hans uppgifter. Men nu i de begynnande tonåren står det allt klarare att det förväntas av henne att INTE visa något intresse för naturvetenskaperna och absolut inte briljera med vad hon redan vet. Allt oftare blir hon anmodad att passa sin sexårige lillebror Howard. Och allt oftare är det Howard som leds fram till faderns forskningsområden för symboliska upptäckter, trots att han hellre vill springa omkring och busa.

Frances Hardinge gör ett mycket bra jobb av att skildra miljöerna; de fysiska omgivningarna med blött regn och mörka vågar, likväl som människorna på Vane vars förväntningar och fördomar kringskär familjens möjligheter, då inte minst Faith som tar större plats än en ung flicka borde. Lika gott jobb gör Hardinge med att låta oss känna med Faith i frustrationen över att inte räknas, över att tvingas ta hand om en jobbig lillebror, och blandat med det också känna ånger över det och kärlek till lille Howard och hans oro och förvirring inför vuxenvärlden. Det är bra att få följa tankarna hos en resonerande person som vet att det hon gör inte alltid är rätt men förmodligen nödvändigt.

The Lie Tree visar en värld där vetenskaplighet håller på att slå rot och förändra allt, men boken innehåller också ett magiskt inslag: Lögnernas Träd, The Lie Tree. Det är ett träd som livnär sig på lögner men producerar smärtsamma sanningar. Är det det trädet som Erasmus Sunderly funnit och tagit med sig från sina resor i Asien? Är det det trädet som någon smyger runt huset och letar efter? Det odefinierade hotet från omgivningen växer till verklig fara för hela familjen. Spänningen stiger och de höga insatserna kan kosta fler människor livet. Frances Hardinge ror skickligt den fängslande historien i hamn.

Fler böcker av Frances Hardinge:
Fly By Night
Verdigris Deep
Gullstruck Island 
A Skinful of Shadows

Inga kommentarer: