fredag 9 december 2016

Daughter of Eden av Chris Beckett

Daughter of Eden utspelar sig fyrahundra år efter att skeppet från jorden landade på Dark Eden, och inte ens tio år efter händelserna i Mother of Eden. Till skillnad från de tidigare böckerna där berättarrösten växlande mellan olika personer är det, med få undantag, samma person som berättar nu. Angie Redlantern som för ordet var bästa vän med Starlight, flickan som följde med över vattnet för att bli symbolisk Mother åt ättlingarna till John Redlantern och hans grupp, och bära Gelas ring. Angie påbörjade ett eget äventyr, som följeslagare till Mary. Mary är en av flera shadowspeaker, en som reser runt bland Davidfolkets bosättningar och lyssnar och uttolkar urmodern Gelas röst.

I böckerna om Dark Eden har Chris Beckett ritat upp hur ett samhälle skapar sina traditioner och ritualer efter minnet av några kraftfulla urberättelser. Redan i första boken, några generationer efter att den motvilliga urmodern Gela och urfadern Tommy strandat på planeten utan solljus, hade viktiga episoder ur deras liv tagit mytiska proportioner i det kollektiva minnet. Men allteftersom generationer byts ut förvanskas minnena bit för bit, och fraktioner formar sig kring olika tolkningar. I Mother of Eden visades det hur starka ledare med skilda visioner kunde skapa helt olika styrelseskick och olika samhällen. I Daughter of Eden visar Angies upplevelser tillsammans med Mary hur en religion kan växa fram ur förhoppningar. Med facit i hand kan en läsare tillsammans med Angie se hur Marys tolkningar i mycket bygger på önskedrömmar, och ändå kan göra gott för människorna i deras hårda liv på Dark Eden.

Förutom den insiktsfulla illustrationen av hur ett nytt samhälle, eller rättare sagt flera, växer fram, målar Chris Beckett ännu en gång upp en mycket konkret och faktiskt lockande bild av livet på Dark Eden. Det är lätt att föreställa sig den eviga natten där underliga träd ger värme och ljus, och det är lätt att känna kylan och vätan genom djurhudsskorna när Angie och hennes familj måste ta sig genom de snötäckta bergen. Det sägs att Daughter of Eden är den sista boken om Dark Eden, men jag hoppas att Chris Beckett återvänder dit i någon eller några noveller framöver. Annars kommer jag att sakna såväl den mörka planetens flora och fauna som Becketts skarpa blick för människor och deras behov av berättelser som ger livet mening.

Fler böcker av Chris Beckett:
Dark Eden
Mother of Eden

The Holy Machine
The Turing Test 

Inga kommentarer: