måndag 12 maj 2014

Bluebeard av Angela Carter

I en tunn liten volym återberättar Angela Carter sju folksagor. Jag är fascinerad av folksagor och vad de säger om sin tid och sin moral, och tycker också om när moderna författare skriver om dem för att framhäva det absurda eller det allmängiltiga. Ett utmärkt exempel på det är Kelly Link i sin fantastiska bok Stranger Things Happen.Angela Carters uppdateringar är mer diskreta. I ett av de mest tydliga tilläggen låter hon Askungens systrar fråga:
'Cinderella, dear, wouldn't you like to go to the ball yourself?'
'Oh, don't make fun of me, my ladies, how could I possibly go to the ball?'
'Quite right, too, everyone would laugh themselves silly to see Cinderbritches at a ball.'
Any other girl but Cinderella would have made horrid tangles of their hair after that, out of spite; but she was kind, and resisted the temptation.

Varje saga följs av en Moral, och de flesta även av Another Moral, vilken tydligare är författarens egen röst. Till exempel är den extra moralen efter Mästerkatten i stövlar:

If a miller's son can so quickly win the heart of a princess, that is because clothes, bearing and youth speedily inspire affection; and the means to achieve them are not always entirely commendable.

I mina ögon finns det mycket mer att driva med i sagorna, och jag önskar att Angela Carter hade satt ännu större prägel på dem. Men jag tröstar mig med att jag har fler och tjockare böcker av henne som väntar mig, speciellt The Bloody Chamber som innehåller ytterligare omformuleringar av kända sagor, så det var fint med en liten aptitretare.

Fler böcker av Angela Carter:
The Bloody Chamber
The Passion of New Eve 

Inga kommentarer: