onsdag 8 januari 2020

Everfair av Nisi Shawl

Under Nisi Shawls penna stakar steampunken ut en alternativ historia där dess mekanik verkligen kommer till nytta. Vi får följa bildandet av Everfair, ett land i Centralafrika med aspirationer på frihet och självbestämmande för dess invånare, de flesta svarta och åsidosatta eller förtryckta länderna de kommer ifrån. Och de kommer från hela världen; Amerika, Europa, Asien och närområdena i Afrika. Eftersom det är tidigt 1900-tal när boken utspelar sig tar sig många flyktingar till Everfair från det grymma slaveriet i Kung Leopolds Kongo.

Den finmekaniska uppfinningsrikedomen kommer till sin rätt när det gäller att skapa proteser till de många, många människor som fått en arm avhuggen som straff av slavdrivarna de flytt från. I Everfair blir en mekanisk lem en så vanlig syn att det inte ses som något konstigt, utan till och med något man kan bestycka med knivar och andra vapen för strid - listigt! Men någon gång ibland låter författaren en av sina berättare för något ögonblick tänka på skillnaden mellan armen av kött och armen av stål. Ingen åsikt om den ena är bättre än den andra, bara en kort påminnelse om vad som har hänt.

Berättelsens kapitel rör sig hastigt i både tid och rum; historien hoppar mellan världsdelar och årtal för att landa på viktiga händelser i Everfairs historia. Jag gillar när en författare litar på att hens läsare kan fylla i mellanrummen och dra slutsatser själv, men de tvära kasten gör att det dröjer ett tag innan man känner igen och känner de olika huvudpersonerna. Förutom då Lisette Toutournier, vars kärlek till maskiner och mekanik glimtar till i fina scener då och då under handlingens gång, ända från första kapitlet då hon är ute på äventyr med sin Mekaniska Vän - en cykel.

Boken beskriver de svåra omständigheterna kring Everfairs bildande, inte bara att komma igenom byråkratin och skaffa sponsring, utan att klara sig igenom karaktärsmord och regelrätta mordförsök på de inblandade. Fientligheterna eskalerar när staten väl finns på plats, och när (första) världskriget bryter ut pressas det afrikanska landet från alla håll till att välja sida mellan de avlägsna stridande länderna i Europa.

Till trycket utifrån kommer det inifrån, för vi märkte redan från början att de som var med vid Everfairs grundande alla hade litet olika ambitioner för landet. Många av dem har också förändrats under åren som gått. Men underligt nog så är det just i brytningen mellan personerna med olika önskningar för landet som man ser och minns kärleken och hoppfullheten vid grundandet. Motgångarna och motståndskraften visar just hur stark drömmen om Everfair hela tiden har varit.

Inga kommentarer: