måndag 18 augusti 2008

Elizabeth Costello av J M Coetzee

Recensionerna när den här vagt självbiografiska boken kom ut gjorde mig mycket nyfiken. Jag ville gärna veta hur Coetzee gestaltade livet för en yrkesförfattare på internationella föreläsningsturnéer, och att han valt ett kvinnligt alter ego kändes extra intressant och sympatiskt.

Costellos föreläsningar presenteras inbäddade i situationen hon framför dem, och inte alltid ur hennes egen synvinkel. Det är smart att låta hennes skeptiska son stå för berättarrösten, när Costello väljer att breda ut sina tankar om djurens rättigheter istället för hennes författarskap, som hennes åhörare väntat sig. På så vis kan Coetzee föregå läsarens möjliga egna suckar över ämnet, och också skapa diskussion och perspektiv på åsikterna som framförs.

Det är ingen hemlighet att de åsikter som framförs i en bok inte behöver vara författarens egna. Ändå känns det som att vi får en god inblick i Coetzees egen skaparprocess genom vad han berättar i boken. Jag har ju också redan mött Elizabeth Costello, när hon tog sig in i Coetzees (senare) roman Slow Man, men här får vi höra henne försvara sina egna tankar och utmana andras åsikter i imponerande resonemang. Argumenten flödar, liksom känslorna. Ett gripande ögonblick är när vi faktiskt får märka att trots alla logiska resonemang Costello just framfört angående djurens rätt att leva, så kommer hennes ståndpunkt av en djupt känd och svårförklarlig känsla.

Just föreläsningarna om djurens rättigheter blir litet svårtuggade ibland, men i övriga kapitel gör blandningen mellan diskussioner och kringhandling att berättelsen flyter bättre. Mest fascinerande är den sista långa berättelsen, At The Gate. Till en början tror jag att det är ännu ett avsnitt ur Costellos liv; de bysantinska ritualerna kring hennes försök att korsa en port skulle kunna utspela sig vid S:t Peterskyrkan eller kanske snarare vid Födelsekyrkan i Betlehem. Men nej, platsen är mycket mer mystisk än så, och Costello uppfordras med stort allvar till att analysera och förklara sig själv, sitt innersta. I Coetzees händer blir spänningen mellan det fantasiska och allvaret verkligt fascinerande.

Fler böcker av J.M. Coetzee
Dusklands

Inga kommentarer: