lördag 6 januari 2018

Mind Over Ship av David Marusek

Nästan tre år efter att jag läste Counting Heads var det ändå ganska lätt att reorientera sig i den hastigt tickande framtid David Marusek tänkt fram, så väl har den fastnat i minnet. En mentar som evolverat ur en grundläggande AI för att bli en personlig följeslagare är något annat än en proxy, en AI baserad på dina egna personlighetsdrag och med långtgående befogenheter att fatta beslut i ditt namn. Lägg därtill långa serier av kloner med personlighetstyper särpräglade för att göra dem extra lämpade för uppgifter som sjuksköterskor, säkerhetspersonal och liknande.

En stor del av handlingen i Mind Over Ship fokuserar på Mary och Fred, ett äkta par som båda i slutet av första boken handlade på sätt som kan tolkas som otypiskt för deras genetiska linjer (evangeline respektive russ). Har de, och då speciellt Fred, utvecklat den clone fatigue som många fruktat? Vad kommer det att betyda för deras systrar och bröder i genlinjerna? Det är mycket intressant att boken nyanserar och fördjupar sig i utvecklandet och användandet av kloner i samhället. Fred och Mary kommer från firman Applied People, men det finns andra klonframställare som är ivriga att ta en större marknadsandel, kanske med moraliskt mindre nogräknade tekniker.

Ett annat fokus ligger på Ellen Starke, dotter till Eleanor Starke som dödades i en svår flygkrasch ur vilken enbart Ellens huvud räddades. Att regenerera kroppar är fullt möjligt men ändå en komplicerad process, och medan Ellens kropp bokstavligt talat växer fram från ingenting är hon svag. Det ger utrymme för intriger och sabotage från övriga styrelsemedlemmar i konsortiet som utvecklar generationsskepp för att kolonisera nya planeter, vilket är ytterligare ett intressant spår i handlingen.

Kollektivet Kodiak som hade stor del i att etablera världsbygget i Counting Heads gör bara ett kort men välkommet gästspel i Mind Over Ship. David Marusek tar ett intressant steg ut i rymden, om än halvvägs, när han vidgar sin historia. Därtill har han lagt grunden för att fortsätta ännu längre om han skulle vilja. Dock har det varit tyst från honom sedan Mind Over Ship publicerads år 2009, fram till 2017 då han släppte Upon This Rock: Book 1, en bok av annan karaktär. För min del är Counting Heads och Mind Over Ship så omvälvande att de inte behöver en fortsättning, men jag ser fram emot att läsa fler berättelser från Maruseks skarpa hjärna.

Fler böcker av David Marusek:
Counting Heads

Inga kommentarer: