söndag 5 oktober 2014

Dahlkvistkvartetten i Konserthuset 2014

Min önskan från förra året blev uppfylld; vi fick höra de begåvade musikerna i Dahlkvistkvartetten ännu en gång. De inledde konserten med Valborg Aulins Stråkkvartett nr 1 i F-dur (1884), där speciellt andra satsen är sällsynt melodisk och minnesvärd. Nästa verk var Anders Eliassons Quartetto d'archi (1991), mer krävande och kanske inte så givande som jag hade önskat, eftersom stycket var så genomgående intensivt att få pauser till eftertanke gavs. Stråkkvartetten spelade väl, men det intressanta känsloutbrottet i mitten följdes av en sista sats som mest lät deprimerande.

Foto: Jan-Olav Wedin
 Mer harmonisk musik, åtminstone i klangerna, följde efter paus: litet sköra men njutbara I crisantemi (1890) av den store operatonsättaren Giacomo Puccini. Konsertens avslutning utgjordes av det imponerande verket Quartetto Dorico (1924) av Ottorini Respighi. Utan att vara uppbruten i satser varierar musiken i tempo, nyans och stämning; från de svagaste nyanserna över em känsla av att vara på resa till en nästan fyrkantig stabilitet i klangbilden. Det var fint att konserten avslutades så stort.

Inga kommentarer: