måndag 5 december 2011

Grundgropen av Andrej Platonov

Sovjetstaten är ung och full av hopp, och man planerar och bygger för en strålande framtid. Det goda samhället är ännu inte här, och fortfarande krävs en hel del hårt arbete, självförsakelse och samarbete med människor man inte tycker om. Peredvizjnikis målningar visar hur ryska fattigbönder i alla tider kunnat kommenderas till byggningsarbete. Att slita för att bygga ett nytt, bättre samhälle innehåller åtminstone ett uns av hopp för arbetarna i Platonovs bok Grundgropen.

Den filosoferande Vostjev blev uppsagd från sitt jobb i verkstaden på sin trettioårsdag, "på grund av tilltagande kraftlöshet och tankfullhet i förhållande till den allmänna arbetstakten." Han ger sig ut på vägarna och börjar fundera på om han är till nytta i världen eller om världen skulle klara sig lika bra utan honom. Men han blir snart upptäckt och engagerad i arbetet med att gräva grundgropen till ett stort hus för gemensamt boende.

Männen i arbetslaget bor och äter tillsammans, och retar sig förstås på varandras egenheter under det hårda jobbet. Maskerat till politiska korrigeringar passar de på tillrättavisa varandra, och påminna om den sovjetiska planen för folket. De officiella slagorden de slänger efter varandra är ofta innehållslösa men omöjliga att säga emot. Platonov var som ung övertygad kommunist men ändå kritisk till fenomen i den tidiga Sovjetstaten. Det ger perspektiv åt scenerna när männen kastar slagord efter varandra: visst är de (förhoppningsvis) uttalade med allvar och god vilja, men i fel sammanhang kan de användas för att lägga grunden för utrensningar. Och hur mycket uppfyller parollerna egentligen sitt syfte? Vad blir det för värld som männen bygger?

Boken bollar fram absurdistiska bilder och berättelsen rör sig snabbt framåt. En cirkusbjörn som inte längre måste underhålla åskådare har klivit in i proletärernas led och har nu ett hederligt jobb - som smed! Arbetslaget med grävande män adopterar en föräldralös flicka, och får ny kraft av att tänka att det är för henne de bygger det nya samhället. Flickan anpassar sig snabbt till den politiska jargongen och börjar ställa krav och dra fördel av sin roll som maskot.

Jag försöker att läsa boken med öppet sinne och tänka mig hur Platonov skrev den. Jag vill känna samma tillförsikt till Sovjetstaten och socialismen som de arbetande männen, och jag upplever inte att Platonov driver med deras längtan. Däremot ser han hur mycket uppoffran som fortfarande krävs - hur länge skall man behöva vänta på det goda samhället? - och hur de politiska slagorden kan användas av oförstående eller hänsynslösa människor för att driva folk till riktigt dåliga saker. En intelligent människa som Platonov kunde se det redan 1930.

Inga kommentarer: